Burger mag niet weten wanneer Staatsveiligheid zijn Fedict-gegevens bekijkt

Elke burger heeft het recht om te weten welke overheden, instellingen of personen zijn gegevens in het Fedict-netwerk gedurende de laatste 6 maanden hebben geraadpleegd of gewijzigd. Behalve als dat gebeurt door Staatsveiligheid of de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) van Defensie. De federale regering wil dat beide inlichtingendiensten hun onderzoeken discreet en zonder medeweten van betrokkenen kunnen blijven uitvoeren.

Er bestaat al langer een uitzondering op 'het recht op kennisname' wanneer gegevens worden geconsulteerd of gewijzigd door

de bestuurlijke en gerechtelijke overheden of diensten die belast zijn met het toezicht of de opsporing of vervolging of bestraffing van misdrijven;

de federale politie;

het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten en het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten en hun respectievelijke enquêtedienst;

het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse; of

de Algemene Inspectie van de federale en de lokale politie.

De wet van 24 maart 2014 treedt in werking op 12 mei, 10 dagen na publicatie in het Staatsblad.

Bron: Wet van 24 maart 2014 tot wijziging van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator, BS 2 mei 2014.

Zie ook
Wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator, BS 29 augustus 2012. (art. 16)