Riziv kan zich burgerlijke partij stellen voor terugvordering onverschuldigde betalingen (art. 88 DB Gezondheid)

Als de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het Riziv aan het openbaar ministerie meldt dat de zorgverlener ten onrechte verstrekkingen heeft aangerekend aan de ziekteverzekering, kan die een strafvervolging instellen. Voortaan krijgt het Riziv zelf de kans om zich burgerlijke partij te stellen in die strafprocedure. Op die manier kan het Riziv het bedrag van de onverschuldigd terugbetaalde verstrekkingen terugvorderen. Tot nu moest het de verschillende ziekenfondsen inlichten dat er een strafprocedure was gestart zodat zij zich burgerlijke partij konden stellen. Nu kan de terugvordering gecentraliseerd worden op het niveau van het Riziv.

Met ingang van 10 mei 2014.

Bron: 10 april 2014 - Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, BS 30 april 2014 (art. 88 DB Gezondheid)

Zie ook:
GVU-wet, art. 142