Bieder moet niet fysiek aanwezig zijn bij openbare onroerende verkoop (art. 129 DB Justitie)

Wie een bod wil uitbrengen op een onroerend goed dat openbaar wordt verkocht, moet niet langer fysiek aanwezig zijn bij de verkoop. De wetgever laat gedematerialiseerde biedingen toe.

Gedematerialiseerde biedingen

Voortaan zijn twee soorten biedingen toegelaten bij een openbare verkoop van onroerende goederen: fysieke biedingen en gedematerialiseerde biedingen. De bieder hoeft dus niet fysiek aanwezig te zijn op de openbare verkoop. Ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon kan gedematerialiseerde biedingen uitbrengen, bv. online.

Geregeld in verkoopsvoorwaarden

De verkoopsvoorwaarden van de openbare verkoop bepalen de wijze, de voorwaarden en de termijn voor het doen van biedingen.

Toegankelijkheid

Door ook gedematerialiseerde biedingen toe te laten, wordt de openbare verkoop van onroerende goederen toegankelijker. Elke kandidaat-bieder kan er met moderne hulpmiddelen aan deelnemen.

Inwerkingtreding

Deze wijziging treedt in werking op 1 april 2014.

Bron: Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 14 mei 2014 (art. 129 DB Justitie)

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek, art. 1193