TX-plaat vanaf 1 juli verplicht op verhuurvoertuigen met chauffeur in Vlaanderen

Vanaf 1 juli 2014 is een TX-nummerplaat verplicht op alle 'verhuurvoertuigen met chauffeur' (VVB) in Vlaanderen, met uitzondering van vervangingsvoertuigen. Dit moet de voertuigen meer herkenbaar maken en de controle vergemakkelijken. In het bijzonder de controle op de speciale verzekering voor het bezoldigd vervoer van personen.

De nummerplaat is al sinds 1 juli 2011 verplicht voor taxidiensten. De sector is al langer vragende partij om de plaat ook te verplichten voor exploitanten die een vergunning hebben voor een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. De Raad van State merkte echter op dat hiervoor eerst een rechtsgrond nodig was in het decreet van 20 april 2001. Die basis wordt nu ingevoerd via het decreet van 4 april 2014.

Herinner dat de TX-platen in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedeiljk Gewest al enkele jaren verplicht zijn zowel voor taxidiensten als voor de diensten voor het verguren van voertuigen met bestuurder.

Bron: Decreet van 4 april 2014 houdende wijziging van artikel 42, § 1, van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, BS 12 juni 2014.

Zie ook:
Voorstel van decreet (Els Kindt, Jan Roegiers, e.a.) houdende wijziging van artikel 42, §1, van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, Vl. Parl. 2014, nr. 2401.