Bedrijfsrevisoren mogen actief blijven na 70ste verjaardag (art. 88 en 89 DB)

Bedrijfsrevisoren mogen in België momenteel hun beroep slechts tot de leeftijd van 70 jaar uitoefenen. De 'wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen' heft deze leeftijdsgrens op vanaf 1 april 2014.

De leeftijdsgrens werd geschrapt omdat:

ons land de overeenkomstige beroepen geen dergelijke leeftijdsgrens oplegt;

in de andere Europese landen de bedrijfsrevisoren niet gebonden zijn aan een leeftijdsgrens;

de Europese regelgeving in geen enkele leeftijdsgrens voor dat beroep voorziet.

Momenteel staat er in artikel 8, § 2 van de wet van 22 juli 1953, gecoördineerd op 30 april 2007, dat ?de hoedanigheid van bedrijfsrevisor wordt ingetrokken op de zeventigste verjaardag van bedrijfsrevisoren natuurlijke personen?.
De wet van 15 mei 2014 (art. 88 en art. 89) heft deze bepaling dus op vanaf 1 april 2014.

Bron: Wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen, BS 19 juni 2014 - art. 88 en art. 89

Zie ook:
Wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007, BS 24 mei 2007, err. BS 10 juli 2007 - art. 8, § 2