Reisbureaus rekenen binnenkort geen btw meer aan op verre reizen (art. 105 en 106 DB)

Reisbureaus moeten binnenkort geen btw meer aanrekenen voor reizen naar bestemmingen buiten de Europese Unie. Wanneer de btw-vrijstelling concreet ingaat, is nog niet duidelijk. Dat moet nog geregeld worden bij KB.

De 'wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen' schrijft de vrijstelling voor de diensten van reisbureaus voor reizen naar bestemmingen buiten de EU alvast in, in het Btw-wetboek.
De nieuwe § 2bis van artikel 41 van het Btw-wetboek luidt als volgt:

?§ 2bis. Van de belasting is vrijgesteld de dienst verricht door een reisbureau indien de handelingen waarvoor het, voor de totstandkoming van de reis, een beroep doet op andere belastingplichtigen door laatstgenoemden buiten de Gemeenschap worden verricht.

Indien de in het eerste lid bedoelde handelingen zowel binnen als buiten de Gemeenschap worden verricht, mag alleen het gedeelte van de dienst van het reisbureau betreffende de buiten de Gemeenschap verrichte handelingen worden vrijgesteld.?.

België is de enige lidstaat waar nog btw geheven wordt op de reizen die reisbureaus verkopen naar bestemmingen buiten de Europese Unie.
Voormalig minister van Financiën, Koen Geens, wilde van deze btw-heffing af. Hij vond dat de heffing de Belgische reisbureaus benadeelt omdat mensen steeds vaker over de grens kijken om hun reizen te boeken.

In werking

De inwerkingtreding van deze maatregel zal bij KB vastgelegd worden.

Bron: Wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen, BS 19 juni 2014 - art. 105 en art. 106

Zie ook:
Btw-wetboek - nieuwe § 2bis, art. 41