Nieuwe tarieven verkeersbelasting en BIV vanaf 1 juli 2014

De Vlaamse Belastingdienst heeft de geïndexeerde tarieven van de verkeersbelasting en van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2014. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 juli 2014.

Verkeersbelasting

Hierna volgt een overzicht van de geïndexeerde tarieven van de verkeersbelasting die gelden vanaf 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015. Het indexcijfer bedraagt 1,0036. Voertuigen Tarieven vanaf 1 juli 2014 (in euro) Personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen (art. 2.2.4.0.1, § 2, VCF):   4 PK en minder 69,96 5 PK 87,48 6 PK 126,48 7 PK 165,24 8 PK 204,48 9 PK 243,48 10 PK 282,12 11 PK 366,12 12 PK 450,12 13 PK 534,00 14 PK 618,00 15 PK 702,00 16 PK 919,44 17 PK 1.137,24 18 PK 1.354,80 19 PK 1.572,00 20 PK 1.789,56 meer dan 20 PK 1.789,56 verhoogd met 97,44 per paardenkracht boven de 20 Motorfietsen (art. 2.2.4.0.1, § 4, VCF) 49,56 Autobussen en autocars (art. 2.2.4.0.1, § 5, VCF) 70,19 Personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen van meer dan 25 jaar oud (art. 2.2.4.0.2, VCF) 31,72 Kampeeraanhangwagens en aanhangwagens voor het vervoer van één boot (art. 2.2.4.0.2, VCF) 31,72 Militaire voertuigen meer dan 30 jaar oud uit verzamelingen (art. 2.2.4.0.2, VCF) 31,72 Minimumbelasting voor algemene toepassing (art. 2.2.4.0.2, VCF) 31,72 Aanhangwagens en opleggers (art. 2.2.4.0.1, § 7, VCF):   - met een MTM van 0 tot 500 kg 32,64 - met een MTM van 501 tot 3.500 kg 68,04

Belasting op de inverkeerstelling

De BIV voor personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen die ingeschreven worden door in het Vlaams Gewest gevestigde natuurlijke personen, vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en vzw's, zonder leasingactiviteiten, wordt sinds 1 maart 2012 berekend volgens de volgende formule (art. 2.3.4.1.2, lid 1, CVF):
{(CO2 * f + x) / 250}6
* (4.500 + c)
* LC
= BIV

Hierbij is:

?CO2? de CO2-uitstoot van het voertuig, zoals gemeten tijdens de Europese homologatie van het voertuig volgens de Europese regelgeving;

?f? een vaste coëfficiënt die verschilt voor voertuigen op lpg, op aardgas, voor hybride voertuigen en voor andere voertuigen (dieselvoertuigen, al dan niet met roetfilter, en benzinevoertuigen);

?x? de CO2-correctieterm in functie van de technische evolutie; ?x? was altijd gelijk aan 0, maar stijgt vanaf 2013 elk jaar met 4,5 g CO2/km;

?LC? bevat een leeftijdscorrectie volgens de ouderdom van het voertuig

?c? de constante (luchtcomponent) die functie is van de euronorm en de brandstofsoort van het voertuig zoals vermeld in volgende tabel (art. 2.3.4.1.2, lid 2, CVF):

Diesel Euronorm Tarieven vanaf 1 juli 2014 (in euro)   euro 0 2.223,94   euro 1 652,47   euro 2 473,30   euro 3 372,93   euro 3 + roetfilter 352,49   euro 4 352,49   euro 4 + roetfilter 346,50   euro 5 346,50   euro 6 12,79 Benzine, lpg en aardgas Euronorm Tarieven vanaf 1 juli 2014 (in euro)   euro 0 884,54   euro 1 395,58   euro 2 118,29   euro 3 74,21   euro 4 17,81   euro 5 16,02   euro 6 16,02

Minimum- en maximumbedrag BIV

Vanaf 1 juli 2014 bedraagt de BIV nooit minder dan 41,76 euro en nooit meer dan 10.439,45 euro (art. 2.3.4.1.3, VCF).

BIV op oldtimers

De belasting op 'oldtimers' is forfaitair bepaald en bedraagt 41,76 euro vanaf 1 juli 2014. Oldtimers zijn voertuigen die een eerste maal in verkeer zijn gesteld 25 jaar geleden of eerder (art. 2.3.4.1.3, VCF).

Bron: Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling ingevolge artikel 2.2.4.0.3 en artikel 2.3.4.1.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF). Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2014, BS 20 juni 2014.

Zie ook:
- Bericht van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst van 6 juni 2013 over de aanpassing van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling ingevolge artikel 11 en artikel 97sexies van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (WIGB). Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2013, BS 12 juni 2013.
- Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) - art. 2.2.4.0.1, art. 2.2.4.0.2, art. 2.3.4.1.2. en art. 2.3.4.1.3