Staatsveiligheid krijgt versterking

Staatsveiligheid krijgt versterking. De administrateur-generaal en zijn adjunct zullen binnenkort worden bijgestaan door een stafdirecteur. Die zal hen voornamelijk van een reeks administratieve taken ontlasten.

De stafdirecteur komt aan het hoofd van een gloednieuwe stafdienst. Deze dienst omvat zowel de administratieve diensten, personeel en organisatie als het juridisch en financieel beheer. Het extra personeel komt er om de goede werking van Staatsveiligheid te garanderen en in het kader van de overheveling van de Dienst Protectie naar de federale politie.

De plannen om een stafdienst op te richten zijn echter niet helemaal nieuw. Op 22 mei 2014 verscheen hierover al een KB in het Staatsblad. Dat KB van 8 mei 2014 heeft quasi dezelfde inhoud als het huidige KB van 4 september 2014. Maar het KB van 8 mei werd nog ondertekend door de voormalige ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, Joëlle Milquet en Annemie Turtelboom. Beiden stapten na de verkiezingen over naar het regionale niveau. Milquet legde op 22 juli 2014 de eed af als minister van leerplichtonderwijs en cultuur in de regering van de Franse Gemeenschap. Turtelboom is sinds 25 juli viceminister-president en minister van Financiën, Begroting en Energie in de Vlaamse regering. Melchior Wathelet neemt de federale ministerpost van Milquet over tot er een nieuwe federale regering is. Maggie De Block doet hetzelfde voor Turtelboom. Zij hebben dan ook het nieuwe KB van 4 september ondertekend.

Bedoeling is nog steeds om de selectieprocedure voor de stafdirecteur zo snel mogelijk op te starten. Vastbenoemden op niveau A bij het federaal administratief openbaar ambt met minstens 10 jaar ervaring komen in aanmerking. Tenminste wanneer ze zich in een toestand van dienstactiviteit bevinden én ze titularis zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau 'zeer geheim'.

De stafdirecteur krijgt een mandaat van 5 jaar (hernieuwbaar). Hij staat onder het functionele gezag van de administrateur-generaal. Tijdens zijn mandaat wordt jij jaarlijks geëvalueerd. Zijn evaluatie wordt afgesloten met 'uitstekend', 'voldoet aan de verwachtingen', 'te ontwikkelen' of 'onvoldoende'. Bij een vermelding onvoldoende wordt het mandaat beëindigd. De uittredende stafdirecteur mag zich niet opnieuw kandidaat stellen voor de functie. Beroep is mogelijk bij de Minister van Justitie. Beroep werkt schorsend. Het mandaat wordt verlengd tot het einde van de beroepsprocedure.

Het MB van 4 september 2014 treedt in werking op 22 september, 10 dagen na publicatie.

Bron: Koninklijk besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat, BS 12 september 2014.

Zie ook
Koninklijk besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat, BS 8 december 2006.