Nu ook commerciële, diplomatieke en tijdelijke nummerplaten voor bromfietsen en lichte vierwielers

De Dienst Inschrijving Voertuigen zal voortaan specifieke nummerplaten uitreiken voor bromfietsen en lichte vierwielers van diplomaten en handelaars. Er is ook een ?tijdelijke nummerplaat van lange duur? of ?internationale nummerplaat? voor onder meer diplomaten en consuls, leden van SHAPE en EU-ambtenaren die hun brommer of lichte vierwieler hier slechts tijdelijk willen gebruiken.

Hoe die commerciële, diplomatieke en internationale nummerplaten eruit zien, staat in een MB van 30 september 2014. Hoewel dat besluit pas op 6 oktober in het Staatsblad is verschenen, is het van toepassing sinds 1 oktober. De DIV kan de nieuwe platen dus in principe sinds begin deze maand uitreiken. De systemen werden tijdig aangepast, maar er gingen tot op vandaag nog geen platen de deur uit.

De nieuwe nummerplaten voor bromfietsen en lichte vierwielers zien er ongeveer uit als de versies die nu al gebruikt worden voor moto's, drie- en vierwielers. Maar het opschrift is anders.

Alle nummerplaten hebben een witte grond. Het opschrift en de boord van de tijdelijke en diplomatieke nummerplaat zijn robijnrood (RAL 3003). Voor commerciële nummerplaten is dat muntgroen (RAL 6029).

Het opschrift bestaat uit:

voor commerciële nummerplatenvan 210 mm breed en 140mm hoog: de letter ?S? gevolgd door een scheidingsstreepje en een groep van 3 letters boven een groep van 3 cijfers OF een groep van 3 cijfers boven een groep van 3 letters; van 520 mm breed en 110 mm hoog: de letter ?S? gevolgd door een scheidingsstreepje ter hoogte van de horizontale middellijn van de nummerplaat en een combinatie van 3 letters gevolgd door 3 cijfers OF 3 cijfers gevolgd door 3 letters; proefrittenplaten beginnen steeds met de letters ?ZX?, ?ZY? of ?ZZ?. Bij de handelaarsplaten vangt de groep van 3 letters aan met de letter ?Z?. Boven het Europees symbool bevindt zich een vignet met geldig jaartal;

voor diplomatieke nummerplatenvan 210 mm breed en 140 mm hoog: een combinatie van de letters ?CD? gevolgd door een scheidingsstreepje en de letters ?SA? voor bromfietsen van klasse A, ?SB? voor bromfietsen van klasse B en ?SU? voor lichte vierwielers, boven een groep van 3 cijfers; van 520 mm breed en 110 mm hoog: een combinatie van de letters ?CD? gevolgd door een scheidingsstreepje en de letters ?SU? gevolgd door 3 cijfers. De letters worden eveneens van de cijfers gescheiden door een streepje ter hoogte van de horizontale middellijn;

voor tijdelijke kentekenplaten van lange duur (internationale kentekenplaten)bromfietsen: de letter ?S? gevolgd door een scheidingsstreepje en een groep van 3 letters boven een groep van 3 cijfers OF een groep van 3 cijfers boven een groep van 3 letters. De letterreeksen beginnen met de letter ?A? voor bromfietsen van klasse A en met de letter ?B? voor bromfietsen van klasse B; lichte vierwielers 520 mm breed en 110 mm hoog: de letter ?S? gevolgd door een scheidingsstreepje ter hoogte van de horizontale middellijn van de kentekenplaat en een combinatie van 3 letters gevolgd door 3 cijfers OF 3 cijfers gevolgd door 3 letters. De letterreeksen beginnen met de letter ?U?; 210 mm breed en 140 mm hoog: de letter ?S? gevolgd door een scheidingsstreepje en een groep van 3 letters boven een groep van 3 cijfers OF een groep van 3 cijfers boven een groep van 3 letters. De letterreeksen beginnen met de letter ?U?.

Herinner dat inschrijving bij de DIV sinds 31 maart 2014 verplicht is voor volgende categorieën

alle tweewielige (categorie L1e) of driewielige (categorie L2e) voertuigen met een maximumsnelheid van 45 km/u en volgende kenmerken:voor tweewielers, een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ (voor motoren met inwendige verbranding) of een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW (voor elektrische motoren); voor driewielers, een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ (voor motoren met elektrische ontsteking), een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4 kW (voor andere soorten motoren met inwendige verbranding) of een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW (voor elektrische motoren);

lichte vierwielers: voertuigen met een lege massa van ten hoogste 350 kg (categorie L6e), exclusief de massa van de accu?s in elektrische voertuigen, met een maximumsnelheid van 45 km/u en een motor met een cilinderinhoud van maximum 50 cm³ (voor motoren met elektrische ontsteking), een nettomaximumvermogen van ten hoogste 4 kW (voor andere motoren met inwendige verbranding) of een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW (voor elektrische motoren).

De inschrijvingsplicht is momenteel alleen van toepassing op de voertuigen die gekocht zijn vanaf 31 maart en waarvan de aankoopfactuur gedateerd is ten vroegste op die datum en de eerder in het buitenland ingeschreven voertuigen. Er geldt een uitzondering voor onder meer rolstoelen.

Bron: Ministerieel besluit van 30 september 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 6 oktober 2014.

Zie ook
Ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 8 augustus 2001. (MB Inschrijving Voertuigen)