Fiscus stemt KB/WIB 1992 af op 'belastingvermindering voor kinderoppas'

De 'wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen' heeft de 'aftrek van uitgaven voor de oppas van één of meer kinderen' vanaf het aanslagjaar 2013 vervangen door een belastingvermindering. Tot nu toe bevatte het KB/WIB 1992 nog altijd uitvoeringsbepalingen voor die aftrek, hoewel die dus niet langer bestaat.

Een koninklijk besluit van 30 september 2014 heft de bestaande uitvoeringsbepalingen nu op (opheffing art. 61, KB/WIB 1992) en brengt ze over naar de nieuwe ?Afdeling XXVundecies/2. - Belastingvermindering voor kinderoppas (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 145(35), zesde lid)? van het KB/WIB 1992, onder artikel 63(18/8).

Er wordt echter geen substantiële wijziging in de toepassingsmodaliteiten aangebracht. Er wordt nu wel verwezen naar het correcte basisartikel uit het WIB 1992.

Het nieuwe artikel 63 (18/8) van het KB/WIB 1992 bepaalt dat het maximumbedrag van de voor vermindering in aanmerking te nemen uitgaven voor kinderoppas, vermeld in artikel 145(35) van het WIB 1992, bepaald is op 11,20 euro per oppasdag en per kind.

In werking

Deze wijziging van het KB/WIB 1992 treedt retroactief in werking vanaf het aanslagjaar 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 30 september 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92, wat de omzetting betreft van de aftrek voor uitgaven voor kinderoppas in een belastingvermindering, BS 6 oktober 2014.

Zie ook:
- Wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen, BS 20 december 2012 - art. 8, 3° en art. 39
- Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (KB/WIB 1992) - art. 61 (opgeheven met ingang vanaf aj. 2013) en artikel 63(18/8).
- Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB 1992) - art. 104, 7° (opgeheven met ingang vanaf aj. 2013) en art. 145(35), zesde lid