Nieuwe nummerplaatcombinaties voor moto's, oldtimers, aanhangwagens en taxi's

België introduceert vanaf oktober een aantal nieuwe nummerplaatcombinaties. Om de verschillende voertuigcategorieën makkelijker van elkaar te onderscheiden, wordt meer gebruik gemaakt van indexletters. De nummerplaten van aanhangwagens van auto?s starten nu met indexletter ?Q?, voor moto?s is dat letter ?M?, voor oldtimers ?O?, voor vergunde taxidiensten ?T-X? en personenvoertuigen voor verhuring met bestuurder ?T-L?.

Minister van Binnenlandse Zaken, Melchior Wathelet, wijzigt hiervoor het MB op de inschrijving van voertuigen. De nieuwe regelgeving is op 6 oktober verschenen in het Staatsblad, maar is sinds 1 oktober 2014 van toepassing.

Moto's en motordrie- of vierwielers

Behalve wanneer de nummerplaat gereserveerd is in het kader van een aanvraag tot gepersonaliseerde nummerplaat, bestaat een nummerplaat uit indexletter ?M? gevolgd door een scheidingsstreepje en een groep van 3 letters boven een groep van 3 cijfers OF een groep van 3 cijfers boven een groep van 3 letters. Indexcijfers worden niet meer gebruikt. De nummerplaat blijft wel wit, met opschrift en boord in het robijnrood (RAL 3003).

Gaat het om een oldtimer, dan draagt de nummerplaat indexletter ?O?. De letterreeksen beginnen dan met letter 'M'. Oldtimers dragen bovendien een vignet met daarop de vermelding 'oldtimer'.

Moto's of motordrie- of vierwielers die gebruikt worden voor een vergunde taxidienst of voor verhuring met bestuurders dragen een nummerplaat die start met indexletter ?T?. Voor de categorie vergunde taxidienst bestaat de letterreeks uit de letters 'XM'. Voor de categorie verhuring met bestuurder is dat 'LM'.

Voor de bijkomende nummerplaten met bijzonder opschrift worden de letters en cijfers als volgt gecombineerd:

de ?Hof?-nummerplaten: alleen 1 tot 3 cijfers;

de ?A?-?E? of ?P??nummerplaten: de letter ?A?, ?E? of ?P? gevolgd door een scheidingsstreepje en 1 tot 3 cijfers.

Ook de zogenaamde internationale nummerplaat (tijdelijke nummerplaat van lange duur) voor moto's start voortaan met indexletter 'M' gevolgd door een scheidingsstreepje en een combinatie van 3 letter en 3 cijfers. Tot nog toe startten deze nummerplaten met indexcijfer '8'. Nieuw is ook dat het opschrift na het verstrijken van de geldigheidsduur van de tijdelijke nummerplaat niet kan worden behouden voor de inschrijving onder een gewone nummerplaat.

België introduceert ook een diplomatieke nummerplaat voor moto's. Ze zijn wit met robijnrood opschrift en boord (RAL 3003). Het opschrift bestaat uit een combinatie van de letters 'CD' gevolgd door een scheidingsstreepje en een groep van 2 letters boven een groep van 3 cijfers. De groep van letters start met de letter 'M'.

Oldtimers

Behalve wanneer de kentekenplaat is gereserveerd in het kader van een aanvraag tot gepersonaliseerde nummerplaat, start het opschrift van de nummerplaat voor oldtimers met de indexletter 'O'. Tot nog toe kwam eerst het indexcijfer, gevolgd door een groep van 3 letters en 3 cijfers waarvan de lettergroep begon met een 'O'.

Een gelijkaardige wijziging is er voor aanhangwagens van auto's. De nummerplaat start hier voortaan met indexletter 'Q'.

Taxi's

Nummerplaten met indexletter 'T' worden voortaan toegekend bij de inschrijving of herinschrijving van personenvoertuigen die gebruikt worden voor een vergunde taxidienst of voor verhuring met bestuurder. Voor de categorie vergunde taxidienst begint de groep letters met 'X', voor verhuring met bestuurder is dat de letter 'L'. Zodra het voertuig niet langer voldoet aan de voorwaarde 'vergunde taxidienst' of 'verhuring met bestuurder' moet de nummerplaat binnen de 8 dagen ingeleverd te worden bij de DIV.

Geen combinaties meer?

Hoewel het gebruik van de indexletters voor heel wat nieuwe combinaties zorgt, zorgt minister Wathelet ook meteen voor een oplossing voor het geval de reeksen uitgeput raken. Normaal staan de indexletters vooraan, maar als deze reeksen zijn opgebruikt, wordt de letter (en in sommige gevallen nog het indexcijfer) gewoon achteraan geplaatst.

Bron: Ministerieel besluit van 30 september 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 6 oktober 2014.

Zie ook
Ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 8 augustus 2001. (MB Inschrijving Voertuigen)