Vredegerechten van arrondissement Leuven hebben nieuw bijzonder reglement

Chris Fourie, de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van Leuven heeft een bijzonder reglement opgesteld voor alle vredegerechten van het arrondissement Leuven. Het nieuw reglement behoudt de dagen en het aanvangsuur van de wekelijkse openbare zitting van de vrederechters.

Bijzonder reglement

Het bijzonder reglement van de rechtbanken en hoven - met daarin hun dagdagelijkse werking - moet sinds kort opgesteld worden door de korpschef, en niet langer bij KB.

De 'voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank' is de korpschef van de vrederechters. Sinds juli 2014 is Chris Fourie - vrederechter in het kanton Landen-Zoutleeuw - aangeduid als voorzitter. Op 26 september 2014 heeft hij het bijzonder reglement opgesteld. Mooi op tijd dus. Want het bijzonder reglement moet er zijn binnen drie maanden na de indiensttreding van de korpschef.

Zittingsdagen

Voor de verschillende kantons van het arrondissement Leuven verandert er weinig. De acht vredegerechten - Aarschot, Diest, Haacht, Landen-Zoutleeuw (met zetel te Landen én Zoutleeuw), Leuven eerste kanton, Leuven tweede kanton, Leuven derde kanton en Tienen - behouden de dagen en het aanvangsuur van hun wekelijkse openbare zitting.

De vrederechter van het kanton Dienst en die van het kanton Tienen houden zitting op maandag vanaf 14 uur.

De vrederechters van het tweede en derde kanton Leuven zetelen beiden op dinsdag. Telkens vanaf 9.30 uur.

De vrederechter van het kanton Haacht houdt zijn wekelijkse openbare zitting op woensdag. Vanaf 9 uur.

De vrederechter van het kanton Landen-Zoutleeuw houdt zitting op de zetel te Landen op woensdag. Vanaf 9 uur. En op de zetel te Zoutleeuw op donderdag. Ook vanaf 9 uur.

Op donderdag vindt ook de openbare zitting van de vrederechter van het eerste kanton Leuven plaats. Maar dan om 9.30 uur.

Tot slot is er nog de vrederechter van het kanton Aarschot. Die zetelt op vrijdag, vanaf 9 uur.

Een openbare zitting duurt minstens drie uur. Ze kan vroeger stoppen als de zittingsrol is afgewerkt.

De vrederechters stellen samen met de voorzitter de dag en het uur van de vakantiezittingen vast.

Inwerkintreding

Het nieuw bijzonder reglement treedt in werking op 6 oktober 2014. Dat is de dag waarop het in het Staatsblad is gepubliceerd.

Bron: Bijzonder reglement van de vredegerechten van het arrondissement Leuven van 26 september 2014, BS 6 oktober 2014