Milieuvergunning en bouwvergunning fusioneren tot omgevingsvergunning

De milieuvergunning en milieumelding verdwijnen. Net als de stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning en stedenbouwkundige melding. In de plaats komt er een eenvormige 'omgevingsvergunning' of 'meldingsakte'. Ondernemingen die een hinderlijke activiteit willen ontplooien, zullen dus niet langer een dubbele procedure moeten doorlopen: op stedenbouwkundig én op milieuvlak. Eén regime volstaat.

Bovendien wordt de doorlooptijd ingekort en zal de omgevingsvergunning een permanent karakter hebben. Dat is nu al het geval voor de bouwvergunning, maar is zeker niet zo voor de milieuvergunning.

Het decreet dat al deze, en nog veel meer wijzigingen doorvoert, verscheen op 23 oktober 2014 in het Belgisch Staatsblad.

Het is op dit ogenblik nog niet duidelijk vanaf wanneer er omgevingsvergunningen zullen toegekend worden. Het decreet zelf blijft daar zeer vaag over. De tekst treedt in werking ?op een door de Vlaamse regering per artikel vast te stellen datum? en ?minstens één jaar na de datum van goedkeuring? van het uitvoeringsbesluit.

Bron: Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, BS 23 oktober 2014.