In 240 gemeenten is stedenbouwkundig uittreksel verplicht bij verkoop van onroerend goed

Van de 308 Vlaamse steden en gemeenten zijn er nu al 240 die een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister hebben. Tussen 1 juli en 1 oktober kwamen er weer 6 bij.

Het zijn:

Beernem, Bredene en Wielsbeke in de provincie West-Vlaanderen;

Beerse en Mechelen in Antwerpen; en

Hoeilaart in Vlaams-Brabant.

Wie een onroerend goed wil verkopen in een stad of gemeente met een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister, moet extra informatie opnemen in de verkoopadvertentie. Namelijk:

of er voor het onroerend goed een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning werd afgeleverd;

wat de huidige stedenbouwkundige bestemming van het goed is; - of er bouwovertredingen werden vastgesteld;

of er op het goed een verkooprecht rust; en

of er een as-builtattest werd afgeleverd.

De verkoper vraagt daarvoor een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister.

De informatieplicht ligt ook bij de persoon die een onroerend goed wil verhuren voor meer dan 9 jaar, op degene die een onroerend goed wil inbrengen in een vennootschap, en bij de persoon die een recht van erfpacht of opstal wil vestigen of die op een andere wijze een eigendomsrecht wil overdragen.

In de 240 steden en gemeenten met een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister moeten de vastgoedmakelaars en de notarissen ook een recent stedenbouwkundig uittreksel aan de compromis of akte van verkoop hechten.

De informatieplicht geldt in de regel vanaf de 31e dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad van het bericht dat de gemeente, waar het goed gelegen is, over een goedgekeurd plannenregister en vergunningenregister beschikt.

Een plannenregister is een inventaris van alle gewestplannen, bijzondere plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, rooilijnplannen, onteigeningsplannen, voorkooprechten, stedenbouwkundige verordeningen, enz. die van toepassing zijn op het grondgebied van een bepaalde gemeente of stad. Het vergunningenregister bevat de specifieke stedenbouwkundige informatie over elk perceel.

Elke burger mag de plannen- en vergunningenregisters inkijken, en er een stedenbouwkundig uittreksel uit vragen tegen betaling van een vergoeding.

Bron: Ruimte Vlaanderen. - Driemaandelijkse bekendmaking in toepassing van artikel 7.6.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 7.6.4 VCRO), BS 24 oktober 2014.

Zie ook:

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 5.2.1 e.v. VCRO over de informatieplicht).

Ruimte Vlaanderen. ? Driemaandelijkse bekendmaking in toepassing van artikel 7.6.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (vorige driemaandelijkse bekendmaking).