Comités voor veiligheid en fraudebestrijding geïnstalleerd

De kanselarij van de Eerste Minister heeft de KB's gepubliceerd met de namen van de leden van twee comités: het 'Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude' en het 'Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid'.

De Block

Maggie De Block zetelt sinds 25 juli in het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude. Daar nam ze de plaats in van Annemie Turtelboom die nu in de Vlaamse Regering zit als minister van Financiën, Begroting en Energie.

Ook in het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid was dat het geval. Exit Turtelboom dus. Maar nu ? bij de definitieve installatie van beide comités binnen de Zweedse coalitie ? zetelt De Block enkel nog in het comité voor fraudebestrijding. Dat is logisch want zij is nu op federaal niveau minister van Sociale Zaken en heeft dus niets meer te maken met veiligheid.

Fraudebestrijding

Het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude wordt voorgezeten door de Eerste Minister. Het bestaat uit de leden van de regering die bevoegd zijn voor financiën, economie, sociale zaken, binnenlandse zaken, justitie, werk, kmo's en zelfstandigen, en de coördinatie van de fraudebestrijding.

Namelijk: premier Charles Michel, drie vice-eersteministers Peeters, Jambon, Reynders, en justitieminister Koen Geens, aangevuld met de portefeuilles begroting (Hervé Jamar), sociale zaken (Maggie De Block), financiën (Johan Van Overtveldt), kmo's en zelfstandigen (Willy Borsus), én de staatssecretarissen voor fraudebestrijding Bart Tommelein en Elke Sleurs.

Het comité voor fraudebestrijding bepaalt het algemeen beleid van de strijd tegen fraude en legt de prioriteiten van de betrokken diensten vast. Het comité ziet ook toe op de uniforme toepassing van de wetgeving.

Het aanwijzings-KB van 11 november 2014 treedt retroactief in werking op 11 oktober 2014.

Veiligheid

Daarnaast wijst een tweede KB van 11 november 2014 de leden aan van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid. Ook met ingang van 11 oktober.

Dat comité bepaalt onder meer de prioriteiten voor de staatsveiligheid. Het buigt zich ook over veiligheidsthema's, zoals de verspreiding van massavernietigingswapens en terrorismefinanciering.

Zoals aangegeven, is er hier geen sprake van Maggie De Block. We noteren wel dezelfde vice-eersteministers ? Kris Peeters, Jan Jambon en Didier Reynders ? , premier Charles Michel en minister van Justitie Koen Geens. Geflankeerd door de minister van Defensie Steven Vandeput en de minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, Alexander De Croo. De Croo is ook vice-eersteminister.

Bron: ? Koninklijk besluit van 11 november 2014 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, BS 20 november 2014

Bron: ? Koninklijk besluit van 11 november 2014 aanwijzing van de leden van het ministerieel comité voor inlichting en veiligheid, BS 20 november 2014

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 25 september 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2011 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, BS 2 oktober 2014 (vervanging Turtelboom)
? Koninklijk besluit van 25 september 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2011 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid, BS 2 oktober 2014 (vervanging Turtelboom)
? Koninklijk besluit van 21 juni 1996 houdende oprichting van een Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid, BS 5 september 1996
? Koninklijk besluit van 29 april 2008 houdende oprichting van een Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, BS 8 mei 2008