Opnieuw minder aardgas voor klant met budgetmeter

Gezinnen in energiearmoede mogen deze winter minimaal 29,03 en maximaal 53,23 euro per halve maand opladen op hun aardgasbudgetmeter via het OCMW. Het exacte bedrag hangt af van hun type woning en van hun statuut als al of niet beschermd afnemer.
De nieuwe maxima liggen ongeveer 2 euro per halve maand lager dan vorige winter.

De maxima zijn bij decreet vastgelegd op 60% van het gemiddeld verbruik per type woning gedurende de maanden december, januari en februari, en worden elk jaar bekendgemaakt door de Vlaamse minister van Energie. Turtelboom heeft de maxima voor de periode van 1 december 2014 tot en met 28 februari 2015 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 december.

Maximum per woningtype en per type afnemer Woningtype Niet-beschermde afnemer Beschermde afnemer met recht op sociaal maximumtarief Rijhuis of hoekhuis 2013: 55,51 euro 2014: 53,23 euro 2013: 41,48 euro 2014: 39,07 euro Vrijstaand huis of halfopen bebouwing 2013: 66,13 euro 2014: 63,41 euro 2013: 49, 77 euro 2014: 46,88 euro Appartement 2013: 39,57 euro 2014: 37,97 euro 2013: 29,03 euro 2014: 27,35 euro

De openbare centra voor maatschappelijk welzijn mogen van 1 december tot 28 februari een minimale hoeveelheid aardgas voor verwarming toekennen aan gezinnen die hun verbruik al op voorhand betalen via een budgetmeter, maar die hun budgetmeter niet meer kunnen opladen door financiële moeilijkheden. De minimumhoeveelheid wordt per halve maand toegekend. Het OCMW kan voorwaarden koppelen aan zijn steunverlening: zoals schuldbegeleiding of maatregelen om het energieverbruik te verminderen, bv. een energiescan of dakisolatie.

Bij uitzonderlijke weersomstandigheden kan de minister de lengte van de 'winterperiode' aanpassen.

Het OCMW mag een hoger of lager bedrag toekennen dan de hiervoor vermelde maxima, maar het kan slechts 70% van zijn tussenkomst - tot het maximum - recupereren van de distributienetbeheerder. De rest moet het OCMW ofwel na de winter verhalen op de hulpvrager, ofwel zelf financieren.

Opgelet! Deze steunmaatregel is facultatief. De OCMW's mógen deze vorm van energiesteun verlenen, maar zijn dat niet verplicht.

Bron: Ministerieel besluit van 18 november 2014 houdende vastlegging van de tabel betreffende de hoeveelheid aardgas die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning, BS 4 december 2014.

Zie ook:

Ministerieel besluit van 13 september 2013 houdende vastlegging van de tabel betreffende de hoeveelheid aardgas die de huishoudelijke afnemer [nodig] heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning, BS 7 oktober 2013.

?Minimale levering via de aardgasbudgetmeter?, Vlaams Energieagentschap (VEA).