Nieuw ecolabel voor zepen, douchegels, shampoos én scheerproducten

De Europese Commissie heeft in 2007 al criteria opgesteld voor het verkrijgen van een EU-milieukeur voor zepen, shampoos en haarconditioners. Na een grondige evaluatie worden die criteria nu verstrengd en wordt het toepassingsgebied uitgebreid tot alle 'cosmetische producten die worden af-, uit- of weggespoeld'.

Wegspoelbare cosmetica

De productgroep 'cosmetische producten die worden af-, uit- of weggespoeld' omvat: alle uitspoelbare stoffen en mengsels die onder de Cosmeticaverordening vallen, en die bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht met de opperhuid of beharing, en die als exclusief of als voornaamste doel hebben:

de reiniging van opperhuid of beharing (toiletzepen, douchepreparaten, shampoos);

het verbeteren van de conditie van het haar (haarverzorgingsproducten); of

het beschermen van de opperhuid en het verzorgen van het haar vóór het scheren (scheerproducten).

De productgroep bevat zowel producten voor privégebruik, als voor professioneel gebruik.

Producten die op de markt worden gebracht specifiek voor ontsmettingsdoeleinden of voor antibacterieel gebruik, vallen er niet onder.

Milieucriteria

De milieucriteria voor deze productgroep '30' hebben betrekking op 7 aspecten:

Toxiciteit voor waterorganismen (kritisch verdunningsvolume);

Biologische afbreekbaarheid;

Verboden of te beperken stoffen en mengsels;

Verpakking;

Duurzame winning van palmolie, palmpitolie en de derivaten daarvan;

Geschiktheid voor gebruik; en

Informatie op de EU-milieukeur.

Voor de komende 4 jaar

De nieuwe milieucriteria gelden vanaf de datum van vaststelling van het Commissiebesluit. Dat is vanaf 9 december 2014. Ze blijven 4 jaar geldig.

Aanvragen voor het verkrijgen van het Europese ecolabel die vóór 9 december 2014 werden ingediend, worden afgehandeld volgens de regels voor de vroegere productgroep van de 'zepen, shampoos en haarconditioners'.

Producenten die een aanvraag indienen tussen 9 december 2014 en 8 februari 2015 hebben de keuze: zij kunnen zich zowel op de oude, als op de nieuwe voorschriften beroepen.

Feit is dat zij er alle belang bij hebben om een EU-milieukeur voor de productgroep 'cosmetische producten die worden af-, uit- of weggespoeld' aan te vragen, want de oude ecolabels mogen maar tot en met 8 december 2015 gebruikt worden.

Bron: Besluit van de Commissie van 9 december 2014 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor cosmetische producten die worden af-, uit- of weggespoeld, Pb.L. 11 december 2014, afl. 354.

Zie ook:
Beschikking 2007/506/EG van 21 juni 2007 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan zepen, shampoos en haarconditioners, Pb.L. 18 juli 2007, afl. 186.