Erelonen en kosten medische gerechtsdeskundigen dalen nauwelijks

Het ereloon en de kosten van deskundigen, aangewezen door de arbeidsgerechten voor medische onderzoeken naar aanleiding van geschillen, daalt in 2015. Al zijn de wijzigingen ten opzichte van dit jaar miniem. De jaarlijkse indexering op basis van de consumptieprijsindex heeft nauwelijks invloed op de bedragen.

Vanaf 1 januari 2015 gelden volgende tarieven:

erelonen het persoonlijk ereloon van een psychiater of neuropsychiater: 451,48 euro (451,61 euro in 2014); het persoonlijk ereloon van andere deskundigen: 380,63 euro (380,74 euro in 2014);de administratieve kosten van de gerechtsdeskundige: 113,89 euro (113,92 euro in 2014);

de kosten voor bijkomende onderzoeken uitgevoerd door de gerechtsdeskundige of door een specialist die hij daarvoor heeft geraadpleegdbijkomende onderzoeken door een psychiater of neuropsychiater: 223,14 euro (223,20 euro in 2014); bijkomende onderzoeken niet uitgevoerd door een psychiater of neuropsychiater: hier gelden de tarieven van de nomenclatuur van het Riziv; bijkomende onderzoeken met volledige reeks testen door een psycholoog of ergoloog: 154,73 euro (154,77 euro in 2014); andere bijkomende onderzoeken of adviezen dan hierboven: 77,36 euro (77,38 euro).

De bedragen zijn van toepassing voor de expertises in geschillen waarin tegemoetkomingen aan gehandicapten, gezinsbijslagen, werkloosheidsuitkeringen, ... aan bod komen en waarvan het definitieve verslag neergelegd wordt vanaf 1 januari 2015.

Bron: Bericht. Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3), BS 15 december 2014.

Zie ook:
Bericht. Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). Indexering van de bedragen op 1 januari 2014 , BS 4 december 2013.