Kandidaat-magistraten kunnen nog tot en met 19 januari inschrijven voor examen beroepsbekwaamheid

Op 14 maart 2015 organiseert de Hoge Raad voor Justitie de schriftelijke proef van ?het examen beroepsbekwaamheid? voor kandidaat-magistraten. Inschrijven kan nog tot en met 19 januari. De HRJ laat dit weten via een bericht in het Staatsblad van 19 december.

Wie slaagt in het schriftelijke examen, zal uitgenodigd worden voor de mondelinge proef. Die valt ergens in mei en juni 2015.

Begin september nog verschenen de examenprogramma's in het Staatsblad. Daaruit bleek dat de kandidaten tijdens de schriftelijke proef (net zoals in het verleden) een casus zullen moeten oplossen. Ze doen dat aan de hand van een stukkenbundel. De Hoge Raad vraagt hen daarom om in hun kandidatuur aan te geven voor elke materie ze kiezen: burgerlijk recht (met inbegrip van gerechtelijk recht), strafrecht (met inbegrip van strafprocesrecht) of sociaal recht ( met inbegrip van gerechtelijk recht).

Bij het dossier voegen ze ook een kopie van hun diploma, hun Rijksregisternummer, e-mailadres én hun cv. De Hoge Raad wil dat de kandidaten hiervoor het standaardcv gebruiken dat beschikbaar is op zijn website.

Duitstalige kandidaten die het schriftelijke deel in het Duits willen afleggen moeten dit op hun aanvraag vermelden. Zij moeten bij hun inschrijving ook een kopie van hun diploma secundair onderwijs voegen dat werd behaald in een onderwijsinstelling in Duits taalgebied, een attest van de gemeente waaruit blijkt dat de hoofdverblijfplaats al minstens 5 jaar in een gemeente van het Duitse taalgebied ligt of een attest van de werkgever waaruit blijkt dat de werkplaats zich al 5 jaar in een Duitse gemeente bevindt.

Kandidaten zullen bij gewone brief worden opgeroepen.

Bron: Bericht. - Werving van kandidaat-magistraten. Oproep tot de kandidaten, BS 19 december 2014.

Zie ook
Ministerieel besluit van 15 juli 2014 houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage, BS 8 september 2014.
Meer info op de website van de Hoge Raad voor Justitie.