Inkomensgrenzen voor gepensioneerden die bijverdienen

Gepensioneerden kunnen in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daartoe niet voldaan, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen. Die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Een ministerieel besluit van 11 december 2014 bevat de bedragen die vanaf 1 januari 2015 gelden voor het werknemerspensioen.

Wijziging

Wie een beroepsloopbaan van 42 jaar bewijst, kan op dit moment vanaf zijn 65e onbeperkt bijverdienen met behoud van pensioen. Voldoet men niet aan de voorwaarden, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen.

Bij een eventuele overschrijding (te hoge beroepsinkomsten) komt er enkel een volledige schorsing indien de drempel van de beroepsinkomsten met 25 procent wordt overschreden. Bij kleinere overschrijdingen wordt het pensioen verminderd met een percentage dat gelijk is aan het percentage van de overschrijding.

Maar intussen werd de regeling voor wie wil bijverdienen, versoepeld. Uit een persbericht van de ministerraad blijkt dat gepensioneerde 65-plussers vanaf 2015 onbeperkt mogen bijverdienen. Onbeperkt bijverdienen zou ook mogelijk worden voor gepensioneerden die nog geen 65 zijn, maar een loopbaan bewijzen van 45 jaar. De huidige grenzen in geval van vervroegd pensioen en overlevingspensioen zouden wel behouden blijven, maar bij overschrijding wordt de sanctie volledig proportioneel toegepast. Zo staat het ook het in het regeerakkoord.

Uiteraard blijft het wachten op een KB dat het algemeen reglement voor het werknemerspensioen aanpast. Het wijzigings-KB is nog niet verschenen.

Tabel

Toegelaten jaargrenzen bij cumul van pensioen met beroepsactiviteit (bedragen in euro, geldig vanaf 1 januari 2015). De bedragen gelden in de drie pensioenstelsels. Dus ook voor het zelfstandigenpensioen en het overheidspensioen. Zoals bekend werd er in 2013 immers een belangrijke harmonisatie doorgevoerd.

  Voor wettelijke pensioenleeftijd Voor wettelijke pensioenleeftijd Na wettelijke pensioenleeftijd   RP of RP+OP OP RP/OP/RP+OP Werknemer, mandaat, ambt of post       Zonder kinderlast 7.793 18.144 22.509 Met kinderlast 11.689 22.680 27.379 Zelfstandige       Zonder kinderlast 6.234 14.515 18.007 Met kinderlast 9.351 18.144 21.903 (RP: rustpensioen - OP: overlevingspensioen)

In werking

Het ministerieel besluit van 11 december 2014 treedt in werking op 1 januari 2015.

Bron: Ministerieel besluit van 11 december 2014 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 19 december 2014

Zie ook:
Ministerieel besluit van 6 maart 2014 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 maart 2014 (bedragen 2014)
Koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968 (art. 64 van het algemeen reglement voor het werknemerspensioen)
Persbericht van de ministerraad van 7 november 2014