Tarieven 2015 voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken

Gerechtsdeurwaarders mogen in 2015 grotendeels hetzelfde aanrekenen voor hun akten in burgerlijke en handelszaken dan in 2014.

De tabellen met de tarieven voor 2015 verschenen op 24 december 2014 in het Belgisch Staatsblad. Door de dalende inflatie dalen sommige tarieven in 2015 heel lichtjes, andere bleven ongewijzigd. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste tarieven binnen de gegradueerde rechten, evenredige rechten, vacatierechten en vaste rechten. Tot slot vermelden we de bedragen voor de terugbetaling van kosten en uitschotten en de verplaatsingsvergoeding.

Gegradueerde rechten

Voor de vaststelling van de gegradueerde rechten zijn de verrichtingen van de gerechtsdeurwaarder ingedeeld in 10 klassen van A tot J (afhankelijk van het gevorderde bedrag of het beoogde doel of, als er een vonnis is, van het bedrag van de veroordeling). Voor klasse A geldt vanaf 2015 een tarief van 21,18 euro, voor klasse B is dat 35,20 euro, voor klasse C 49,27 euro, enz.

Voor aanmaningsbrieven met dreiging tot vervolging kan de gerechtsdeurwaarder voortaan 14,48 of 17,13 euro aanrekenen, afhankelijk van de waarde van de zaak (tot 124,99 euro of vanaf 125 euro). Het inningsrecht moet in 2015 minstens 11,58 euro bedragen en mag per zaak niet hoger zijn dan 114,83 euro.

Evenredige rechten

Wat de evenredige rechten betreft, bedraagt het minimumbedrag voor de protestakte 11,58 euro, en het maximumbedrag 57,42 euro. Het evenredige recht bij openbare verkopingen mag per dagprestatie niet minder dan 65,62 euro zijn. Bij een evenredige verdeling geldt er een minimumrecht van 32,81 euro.

Vacatierecht

Het vacatierecht per uur bedraagt 19,73 euro, met een minimum van 39,45 euro. Dit vacatierecht is verschuldigd voor o.m. elk proces-verbaal van beslag, uitzetting van de huurder, boedelbeschrijving, bevinding en tenuitvoerlegging op het gebied van bewaring van kinderen. Het vacatierecht voor elk exploot van betekening is 11,42 euro.

Vaste rechten

Ook voor de vaste rechten gelden er nieuwe bedragen. Voor lichting van uitgifte niet gevolgd door een betekening van een afschrift of een uittreksel, vraagt een gerechtsdeurwaarder ook in 2015 7,11 euro. Ook voor inlassing in dagbladen blijft het tarief 10,59 euro. Voor een kadastraal en hypothecair uittreksel rekent de gerechtsdeurwaarder in 2015 14,17 euro aan.

Kostentarieven

De tarieven voor de kosten wijzigen niet. Voor de afschriften van de met het exploot afgegeven stukken en voor de afschriften van de wets- en verordeningsteksten die in het exploot dienen te worden opgenomen, geldt er nog altijd een tarief van 6,59 euro per rol geschreven tekst met de hand of getypt van 600 lettergrepen. Voor de uitgifte van een proces-verbaal van verkoop per blad geldt hetzelfde tarief.
Ook de vaste vergoeding voor verplaatsingskosten bleef ongewijzigd ten opzichte van 2014, net als de vergoedingen voor getuigen en politiemensen die de gerechtsdeurwaarder vergezellen.

Bron: Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2015, BS 24 december 2014.

Zie ook:
Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. Indexatie. Tarief 2014 , BS 24 december 2013.