Drempels voor loonbeslag en loonoverdracht in 2015

De drempelbedragen voor loonbeslag en loonoverdracht worden elk jaar geïndexeerd. De bedragen voor 2015 zijn op 24 december in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Onder bepaalde drempels is het loon maar beperkt, of zelfs helemaal niet vatbaar voor beslag of overdracht. De wettelijke bedragen uit het Gerechtelijk Wetboek worden elk jaar geïndexeerd op basis van het indexcijfer van november. Nu is dat dus november 2014.

Voor 2015 levert dit volgende bedragen op:

1/ ((27.000 : 40,3399) x 166,12) / 104,03 = 1068,788726 euro.
2/ ((29.000 : 40,3399) x 166,12) / 104,03 = 1147,959335 euro.
3/ ((32.000 : 40,3399) x 166,12) / 104,03 = 1266,713749 euro.
4/ ((35.000 : 40,3399) x 166,12) / 104,03 = 1385,468163 euro.
5/ (50 x 137,78) 105,21 = 65,47856667 euro.

Die bedragen worden afgerond tot op de hogere euro, namelijk: 1.069 euro, 1.148 euro, 1.267 euro, 1.386 euro en 66 euro. De ?plafonds? die gelden vanaf 1 januari 2015 zijn dus nagenoeg ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar:

Beroepsinkomsten

Vatbaar voor beslag of overdracht Nettomaandinkomen in 2014 (in euro) Nettomaandinkomen in 2015 (in euro) 0 Tot 1.069 Tot 1.069 20% 1.069 - 1.149 1.069 - 1.148 30% 1.149 - 1.267 1.148 - 1.267 40% 1.267 - 1.386 1.267 - 1.386 100% Meer dan 1.386 Meer dan 1.386

Vervangingsinkomsten

Vatbaar voor beslag of overdracht Nettomaandinkomen in 2014 (in euro) Nettomaandinkomen in 2015 (in euro) 0 Tot 1.069 Tot 1.069 20% 1.069 - 1.149 1.069 - 1.148 40% 1.149 - 1.386 1.148 - 1.386 100% Meer dan 1.386 Meer dan 1.386

Het niet voor beslag of overdracht vatbaar gedeelte van het inkomen mag in 2015 met 66 euro verhoogd worden per kind ten laste. In 2014 was dat ook al het geval.

Kinderen van een ouder of voogd met loonbeslag of loonoverdracht kunnen maar als kinderen ten laste beschouwd worden als hun eigen inkomsten onder specifieke drempelbedragen blijven. Ook die drempels worden elk jaar geïndexeerd.

Bron: Koninklijk van 19 december 2014 besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 24 december 2014

Zie ook:
Koninklijk besluit van 15 december 2013 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek , BS 23 december 2013 (bedragen 2014)