Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging verdwijnt (art. 63 en art. 108 PD 2015)

Vanaf het aanslagjaar 2016 verdwijnt in het Vlaams Gewest de belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand. Dat blijkt uit het Vlaams Programmadecreet 2015 dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2014 (art. 63, PD 2015; opheffing art. 145(31), WIB 1992). De Vlaamse Regering zegt enkel dat de afschaffing gebeurt 'om budgettaire redenen'.

Beveiligingsvoorzieningen die in 2015 geïnstalleerd worden, komen enkel nog in aanmerking voor de belastingvermindering, op voorwaarde dat de betaling gebeurde in 2014. Ook een voorschot geldt als betaling (circ. nr. Ci.RH.241/587.093 (AAFisc nr. 38/2011), 20 juli 2011, randnr. 45).

Tot en met het aanslagjaar 2015 (uitgaven gedaan tot en met 31 december 2014) kan een belastingplichtige die zijn woning beveiligt tegen inbraak of brand, genieten van een belastingvermindering van 30% van de uitgaven die hij daarvoor tijdens het belastbaar tijdperk heeft betaald (art. 145(31), WIB 1992). De belastingvermindering mag per belastbaar tijdperk niet meer dan 760 euro bedragen (geïndexeerd bedrag aj. 2015).

Uitgaven die in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor brand- en inbraakbeveiliging zijn bv. de uitgaven voor de levering en plaatsing van inbraakvertragende gevelelementen, zoals specifiek inbraakwerend glas en gepantserde deuren en poorten, en de uitgaven voor de levering en plaatsing van waterblussers en van brandwerende deuren (art. 63(15) en art. 63(16), KB/WIB 1992).

In werking

De belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand wordt afgeschaft vanaf het aanslagjaar 2016 (uitgaven gedaan vanaf 1 januari 2015).

Bron: Decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, BS 30 december 2014 (Vlaams Programmadecreet 2015) - art. 63 en art. 108

Zie ook:
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB 1992) - art. 145(31)