Wetgever maakt nu al komaf met Interneringswet van 2007 (art. 2 en 3 Justitie I)

De Interneringswet van 21 april 2007 zal nooit in werking treden. De wetgever heeft ervoor gekozen de wet op te heffen en zich volledig te richten op de inwerkingtreding van de ?Nieuwe Interneringswet van 5 mei 2014? op 1 januari 2016.

Die intentie van de wetgever was al duidelijk bij publicatie van de Nieuwe Interneringswet in juli 2014. Maar de huidige formulering van de datum van inwerkingtreding van de wet zorgt voor verwarring.

Normaal gezien zou de Interneringswet van 2007 worden opgeheven door de Nieuwe Interneringswet van 2014. En dat op (uiterlijk) op 1 januari 2016, de datum van inwerkingtreding. De wetgever liet de Koning daarbij geen enkele mogelijkheid om die datum te vervroegen. Probleem, want de inwerkingtreding van de Interneringswet van 2007 kon daardoor gewoon doorgaan. Die was vastgelegd op (uiterlijk) 1 januari 2015. Om die inwerkingtreding te verhinderen, is de wetgever dus genoodzaakt om de Interneringswet van 2007 eerder op te heffen. Dat gebeurt nu, via de wet houdende diverse bepalingen Justitie (I) van 19 december 2014.

Minister van Justitie Koen Geens maakt trouwens in de memorie van toelichting van deze wet duidelijk dat alles klaar zal zijn om de Nieuwe Interneringswet vanaf 1 januari 2016 toe te passen.

Hoofdstuk 2 van de wet houdende diverse bepalingen Justitie I treedt in werking op 31 december 2014.

Bron: Wet van 19 december 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 29 december 2014 (art.?2?3). .

Zie ook
Wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, BS 13 juli 2007. (Interneringswet van 2007)
Wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen, BS 9 juli 2014. (Nieuwe Interneringswet van 2014)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, Parl. St. Kamer 2014, nr. 0683/001.
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl. St. Kamer 2014, nr. 0683/004.