Federale regering laat energieprijzen nog niet vrij

Op aangeven van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (Creg) en van de Nationale Bank van België (NBB) heeft de federale overheid het vangnetmechanisme voor de elektriciteits- en gasprijzen met 3 jaar verlengd. Tot 31 december 2017.

De Wet houdende Diverse Bepalingen van 29 maart 2012 heeft de prijzen van de variabele energiecontracten bevroren van 1 april 2012 tot en met 31 december 2012. Op 1 januari 2013 trad er een vangnetmechanisme in werking. Door dat mechanisme kunnen de variabele contracten van particulieren en kmo's maar eens om de 3 maanden geïndexeerd worden. Bovendien kan er alleen geïndexeerd worden op grond van de indexeringscriteria die door de federale regering werden vastgelegd voor de elektriciteits- en de gasmarkt. De Creg mag bovendien controleren of de leveranciers de indexeringsvoorschriften wel correct naleven. En tot slot zijn prijsverhogingen buiten index alleen mogelijk als de leverancier kan bewijzen dat hij daar goede redenen voor heeft én de Creg ermee instemt omdat de detailhandelsprijzen ongeveer op het niveau van de buurlanden liggen.

Het vangnetmechanisme was echter een tijdelijke maatregel, die afliep op 31 december 2014.

Uit een rapport van de Creg en - in mindere mate - van de Nationale Bank blijkt echter dat het vangnetmechanisme bijdraagt aan de transparantie op de energiemarkt. Beide instellingen stellen dan ook voor om het vangnetmechanisme met 3 jaar te verlengen.

De federale regering stemt daar nu mee in.
Ook al stond er in het Regeerakkoord (blz. 98) dat het vangnetmechanisme voorlopig met slechts één jaar verlengd zou worden.

Het KB dat de verlenging tot 31 december 2017 doorvoert, treedt in werking op 31 december 2014. Het koninklijk besluit geeft ook de opdracht aan de federale minister van Energie, Marie-Christine Marghem, om in 2015 ?een grondige reflectie (op te starten) over het vangnetmechanisme en de stopzetting ervan op 31 december 2017?. Die 'grondige reflectie' moet ten laatste op 31 september 2015 uitmonden in nieuwe evaluatierapporten.

Bron: Koninklijk besluit van 19 december 2014 tot verlenging van het mechanisme ingesteld door artikel 20bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (art. 20bis van de Elektriciteitswet) en ingesteld oor artikel 15/10bis van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (art. 15/10bis van de Gaswet), BS 30 december 2014.