Gespecialiseerde rechters voor fiscale zaken worden benoemd (art. 28 Justitie I)

De rechtbanken van eerste aanleg tellen onder hun rechters ook rechters die gespecialiseerd zijn in strafzaken in fiscale aangelegenheden. Deze rechters worden ingezet in de correctionele rechtbanken. Ze worden - net als de andere rechters in de rechtbank van eerste aanleg - benoemd. De nieuwe wet van 19 december 2014 voegt deze categorie rechters daarom toe aan de opsomming in het Gerechtelijk Wetboek van de rechters die benoemd worden.

Ter herinnering. In totaal zijn er acht rechters die gespecialiseerd zijn in strafzaken in fiscale aangelegenheden. In de rechtbanken van eerste aanleg van Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen, Luik en Henegouwen is er telkens één gespecialiseerde rechter. Ook in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel is er één, in de Franstalige zijn er twee.

Deze wijziging treedt in werking op 8 januari 2015.

Bron: Wet van 19 december 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 29 december 2014 (art. 28 Justitie I)

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek, art. 58bis en 195bis
Wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, bijlage