Snelle invorderingprocedure voor alle commerciële geschillen tussen ondernemingen (art. 32 Justitie I)

De rechtbank van koophandel kan commerciële geschillen tussen ondernemingen beslechten via een snelle invorderingsprocedure. Tot nu kon dit enkel bij vorderingen die over niet meer dan 1.860 euro gingen. Die bovengrens wordt afgeschaft. De snelle invorderingsprocedure kan bij commerciële geschillen tussen ondernemingen altijd toegepast worden, ongeacht het bedrag van de vordering.

Met deze wijziging is onze wetgeving in overeenstemming met de Europese regels.

De snelle invorderingsprocedure kan toegepast worden wanneer de vordering gestaafd lijkt te zijn door een geschrift van de schuldenaar. De vordering wordt ingesteld met een verzoekschrift. De verzoeker moet de schuldenaar wel vooraf hebben aangemaand om te betalen. Binnen vijftien dagen na de indiening van het verzoekschrift willigt de rechter het verzoek in of wijst hij het af. Hij kan het ook gedeeltelijk inwilligen, of uitstel van betaling geven.

Artikel 32 van de wet van 19 december 2014 treedt in werking op 8 januari 2015.

Bron: Wet van 19 december 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 29 december 2014 (art. 32 Justitie I)

Zie ook:
Ger.W., art. 573 en 1338