Bedrijfsvoorheffing: kleine correctie in schalen en toepassingsregels voor 2015

Op 16 december 2014 publiceerde de belastingadministratie het KB van 10 december 2014 dat de schalen en toepassingsregels bevat voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing (BV) op bezoldigingen, pensioenen en werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag, die vanaf 1 januari 2015 worden betaald of toegekend.

In de Nederlandstalige de tekst van dit KB sloop echter een klein foutje.
De belastingadministratie zet dit nu recht via de publicatie van een erratum in het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2015.

Bij de berekening van de BV op vakantiegeld, toegekend aan personen die een rust- of overlevingspensioen verkrijgen ten laste van het pensioenstelsel voor loontrekkers, wordt rekening gehouden met het totaal belastbaar maandbedrag van de pensioenen van de verkrijger van de inkomsten. Dit maandbedrag is opgedeeld in schalen, met telkens een overeenstemmend BV-percentage.

In de tabel met de schalen en tarieven voor de verkrijgers van inkomsten die alleenstaande zijn of waarvan de echtgenoot eveneens beroepsinkomsten heeft (nr. 4.7, a)), bedraagt het ?percentage van de BV verschuldigd op het bedrag van het vakantiegeld? 3%, voor het ?belastbare maandbedrag van het pensioen van 1.200 euro tot 1.249,99 euro? (en niet 2% zoals verkeerd was vermeld).

Bron: Koninklijk besluit van 10 december 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing. Erratum, BS 21 januari 2015.

Zie ook:
- Koninklijk besluit van 10 december 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, BS 16 december 2014.
- Sleutelformule voor het berekenen van de bedrijfsvoorheffing (BV) verschuldigd op bezoldigingen en op in artikel 146 van het WIB 1992 vermelde pensioenen of werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag, betaald vanaf 1 januari 2015 (BEO-DR/2014/0438)