Correcties op omzetting van woonbonus naar belastingvermindering

De federale overheid heeft verschillende correcties gepubliceerd op de lijvige fiscale wet van 8 mei 2014. Die wet handelt onder meer over de belasting op de niet-inwoners, de participatiefondsen, de herschatting van het kadastraal inkomen, enz. Maar de belangrijkste bepalingen hebben toch te maken met de omvorming van de aftrek voor de enige en eigen woning (woonbonus) en van de bijkomende interestaftrek naar een belastingvermindering.
De wetgever heeft nu een lijst met errata gepubliceerd bij die bepalingen. 2 daarvan zijn het aanstippen waard.

Woonbonus

In het nieuwe artikel 14537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (art. 14537 WIB 1992/Vl.) staat dat de belastingvermindering voor de eigen woning onder bepaalde voorwaarden toch nog kan worden omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet. Dat belastingkrediet is echter geplafonneerd. Daarbij spelen verschillende andere bedragen een rol, waaronder de belastingverminderingen die worden toegekend in uitvoering van de artikelen 1451 tot 14516 van het WIB 1992. En dus niet van de artikelen 1451 tot 14516.

Bijkomende interestaftrek

De interesten op leningen die zijn aangegaan voor de eigen woning, kunnen niet meer in mindering gebracht worden van de andere onroerende inkomsten. Voor de hypothecaire leningen die vóór 1 januari 2015 werden aangegaan, wordt de aftrek omgevormd tot een belastingvermindering (art. 14545 WIB 1992/Vl.). Maar die interesten komen alleen in aanmerking voor een belastingvermindering als ze betrekking hebben:

op de eerste schijf van 50.000 euro, 52.500 euro, 55.000 euro (niet: 5.500 euro), 60.000 euro of 65.000 euro van het aanvangsbedrag van de lening als het om een te bouwen of in nieuwe staat te verwerven woning gaat; of

op de eerste schijf van 25.000 euro, 26.250 euro (i.p.v. 26.500 euro), 27.500 euro (i.p.v. 27.000 euro), 30.000 euro of 32.500 euro als het om een te vernieuwen woning gaat.

Al naargelang de belastingplichtige 0, 1, 2, 3 of meer dan 3 kinderen ten laste had op 1 januari van het jaar na het jaar waarin de leningovereenkomst werd afgesloten.

Nog meer correcties

De andere correcties zijn niet zo belangrijk. Al willen we wel nog even opmerken dat de errata op hun beurt een correctie kunnen gebruiken. Bij het laatste erratum is er bijvoorbeeld sprake van het 'Belgisch Staatsblad', terwijl de wetgever eigenlijk de 'Parlementaire Stukken' van de Kamer bedoelt?

Bron: Wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming. - Errata, BS 27 januari 2015.

Zie ook:
Wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming, BS 28 mei 2014.