Geens vernieuwt erkenning NICC als labo voor DNA-onderzoek in strafzaken

Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie of NICC kan ook de komende jaren DNA-onderzoeken blijven uitvoeren in strafzaken. Op 5 december 2014 kreeg het daarvoor een officiële erkenning van Justitieminister Koen Geens. Ze geldt sinds 1 december 2014.

De erkenning bewijst dat het NICC voldoet aan de strenge vereisten uit de nieuwe DNA-wet van 7 november 2011 en zijn uitvoeringsbesluit van 17 juli 2013. Met name dat het

geaccrediteerd werd in overeenstemming met de criteria van de norm NBN EN ISO/IEC 17025;

minstens één deskundige tewerkstelt met een diploma van doctor in de wetenschappen, doctor in de geneeskunde, doctor in de farmaceutische wetenschappen, doctor in de biotechnologie of doctor in de bioingenieurwetenschappen én 3 jaar professionele ervaring in het domein van de criminalistiek;

jaarlijks met succes deelneemt aan minstens 3 nationaal of internationaal erkende externe kwaliteitscontroles (van een lijst opgemaakt door de evaluatiecommissie en overgemaakt aan BELAC, met inbegrip van de controle van alle genetische markers);

permanent een dienst organiseert voor het in ontvangst nemen van de overtuigingsstukken:

labo waar het onderzoek effectief plaatsheeft en de maatschappelijke zetel ervan zich in een land van de EU bevinden;

de directieleden van het labo en de deskundige een uittreksel uit het strafregister hebben voorgelegd.

De geldigheidsduur van de erkenning is beperkt tot die van de accreditatie.

De erkenning komt maar net op tijd. De vorige erkenning van het NICC zou immers op 1 januari 2015, een jaar na de inwerkingtreding van het KB van 17 juli 2013, vervallen. Dat geldt trouwens voor alle labo's die erkend waren op basis van het KB van 4 februari 2002. Deze labo's vroegen en kregen eerder al een erkenning op basis van de nieuwe regels: Laboratorium voor Farmaceutische Biotechnologie - Universiteit Gent, Forensisch DNA - laboratorium - Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en Eurofins Medigenomix Forensik.

Aanvragen kan sinds 28 november 2013. Dat is de dag waarop het MB van 27 november 2013 met het aanvraagformulier in werking is getreden.

Bron: Ministerieel besluit van 5 december 2014 tot erkenning van het "Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - NICC" als laboratorium voor DNA-onderzoek in strafzaken, BS 27 januari 2015.