Bekendmakingskosten voor vennootschaps- en verenigingsakten stijgen

Ondernemingen en verenigingen zullen vanaf 1 maart 2015 meer moeten betalen voor de bekendmaking van hun akten in de 'Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad'. Dat is het gevolg van een indexering.

Het Bestuur van het Belgisch Staatsblad hanteert volgende tarieven:

voor ondernemingen:Bedrag in euroT.e.m. 28 februari 2015Vanaf 1 maart 2015Zonder btw Met 21% btw Zonder btw Met 21% btw Oprichtingsakte, neergelegd op papier 216,50 261,965 216,70 262,21 Oprichtingsakte, elektronisch neergelegd 174,90 211,629 175,00 211,75 Wijzigingsakte, neergelegd op papier of elektronisch 127,00 153,670 127,10 153,79

voor verenigingen zonder winstoogmerk (vzw?s), de internationale verenigingen zonder winstoogmerk (ivzw?s), de stichtingen, de organismen en andere rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term ?verenigingen?:Bedrag in euroT.e.m. 28 februari 2015Vanaf 1 maart 2015Zonder btw Met 21% btwZonder btw Met 21% btwOprichtingsakte, neergelegd op papier 149,90181,379150,00181,50Oprichtingsakte, elektronisch neergelegd 108,30131,043 108,40131,16 Wijzigingsakte, neergelegd op papier of elektronisch 101,60 122,936101,70123,06

Bron: Bestuur van het Belgisch Staatsblad. - Kosten van bekendmakingen, BS 2 februari 2015.

Zie ook:
Bestuur van het Belgisch Staatsblad. Kosten van bekendmakingen, BS 14 februari 2014.