Erratum corrigeert verwijzing in GAS-besluit voor inbreuken op verkeersborden C3 en F103

Sinds 1 juli 2014 kunnen gemeenten GAS-boetes opleggen voor overtredingen op het verkeersbord C3 (verboden toegang in beide richtingen) en voor overtredingen op het verkeersbord F103 (voetgangerszone) die werden vastgesteld met automatisch werkende toestellen. De boetes variëren van 55 tot 330 euro naargelang de ernst van de inbreuk.

Het KB van 9 maart 2014 met de boetebedragen is op 20 juni 2014 in het Staatsblad verschenen. Het geeft een overzicht van de overtredingen per categorie, met telkens een verwijzing naar het overeenstemmende artikel uit de Wegcode.

De publicatie verliep echter niet volledig foutloos. Het overzicht van de overtredingen van eerste categorie (bestraft met een administratieve geldboete of onmiddellijke betaling van 55 euro) bevat een verkeerde verwijzing in 'punt s en t'. Een erratum in het Staatsblad van 10 februari 2015 zet die fout nu recht:

  Inbreuk Wegcode s Het niet in acht nemen van het verkeersbord C3 wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen. art. 71 (NIET 68.3) t Het niet in acht nemen van het verkeersbord F 103 wanneer deze inbreuken vastgesteld worden door automatisch werkende toestellen. art. 71 (NIET 68.3)

We geven hierbij wel aan dat artikel 68.3 een overzicht bevat van de verbodsborden en de eindeverbodsborden, waaronder ook het verkeersbord C3 - Verboden toegang, in beide richtingen, voor ieder bestuurder - valt. Artikel 71 omvat de aanwijzingsborden. Hier vinden we verkeersbord F103 terug. Dat bord geeft het begin van een voetgangerszone aan.

Bron: Koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen. - Erratum, BS 10 februari 2015.

Zie ook
Koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen, BS 20 juni 2014.