Ook labo's KULeuven en UHasselt krijgen nieuwe erkenning voor DNA-onderzoek in strafzaken

De Dienst Forensische Geneeskunde van de KULeuven en het Forensisch DNA Laboratorium van de UHasselt kunnen ook de komende jaren DNA-onderzoek blijven uitvoeren in strafzaken. Op 29 januari 2015 kregen ze daarvoor een officiële erkenning van Justitieminister Koen Geens. Ze geldt sinds 1 januari 2015.

De erkenning bewijst dat de labo's voldoet aan de strenge vereisten uit de nieuwe DNA-wet van 7 november 2011 en zijn uitvoeringsbesluit van 17 juli 2013 . Met name dat het

geaccrediteerd werd in overeenstemming met de criteria van de norm NBN EN ISO/IEC 17025;

minstens één deskundige tewerkstelt met een diploma van doctor in de wetenschappen, doctor in de geneeskunde, doctor in de farmaceutische wetenschappen, doctor in de biotechnologie of doctor in de bioingenieurwetenschappen én 3 jaar professionele ervaring in het domein van de criminalistiek;

jaarlijks met succes deelneemt aan minstens 3 nationaal of internationaal erkende externe kwaliteitscontroles (van een lijst opgemaakt door de evaluatiecommissie en overgemaakt aan BELAC, met inbegrip van de controle van alle genetische markers);

permanent een dienst organiseert voor het in ontvangst nemen van de overtuigingsstukken:

labo waar het onderzoek effectief plaatsheeft en de maatschappelijke zetel ervan zich in een land van de EU bevinden;

de directieleden van het labo en de deskundige een uittreksel uit het strafregister hebben voorgelegd.

De geldigheidsduur van de erkenning is beperkt tot die van de accreditatie. De erkenning komt maar net op tijd. De vorige zou immers op 1 januari 2015, een jaar na de inwerkingtreding van het KB van 17 juli 2013, vervallen. Dat geldt trouwens voor alle labo's die erkend waren op basis van het KB van 4 februari 2002 . Deze labo's vroegen en kregen eerder al een erkenning op basis van de nieuwe regels: Laboratorium voor Farmaceutische Biotechnologie - Universiteit Gent , Forensisch DNA - laboratorium - Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), Eurofins Medigenomix Forensik en het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC).

Aanvragen kan sinds 28 november 2013. Dat is de dag waarop het MB van 27 november 2013 met het aanvraagformulier in werking is getreden.

Bron: Ministerieel besluit van 29 januari 2015 tot erkenning van de "Dienst Forensische Geneeskunde KULeuven" en het "Forensisch DNA Laboratorium UHasselt" als laboratorium voor DNA-onderzoek in strafzaken, BS 4 februari 2015.