80% van veroordelingen politierechtbanken automatisch in Centraal Strafregister

80% van alle veroordelingen uitgesproken door de politierechtbanken wordt automatisch ingevoerd in het Centraal Strafregister. Een belangrijke stap in de automatisering van Justitie en de centralisatie van gerechtelijke antecedenten. Een dossier dat ondertussen ook al heel wat vertraging opliep. Onder meer wat betreft de aflevering van uittreksels uit het strafregister door de gemeenten. Aansluiting op het Centraal Strafregister is voor hen nog niet voor morgen.

Ze moeten zich nog tot 31 december 2017 beroepen op hun eigen registers. Normaal gezien moest het Centraal Strafregister sinds begin dit jaar hiervoor de basis zijn. Maar de zaak was technisch niet rond en werd uitgesteld. Justitieminister Koen Geens vindt het nu belangrijk om meer uitleg te geven bij het uitstel. En vooral ook te benadrukken op welke vlakken wel al vooruitgang werd geboekt.

Daarom gaat hij in zijn Omzendbrief nr. 240 dieper in op de automatische registratie van de gegevens bij de griffies van de politierechtbanken. Operationeel sinds april 2014. Op een half jaar tijd heeft dit systeem ervoor gezorgd dat ongeveer 80% van alle veroordelingen uitgesproken door politierechtbanken automatisch worden ingevoerd in het Centraal Strafregister. Een aanzienlijke tijdswinst voor de dienst van het Centraal Strafregister die deze veroordelingen niet meer manueel moet ingeven. Zij kunnen zich concentreren op de verwerking van de veroordelingen van andere jurisdicties. Waardoor ook daar de registratietermijn een pak is ingekort en het aantal volledig geïnformatiseerde dossiers van het Centraal Strafregister is toegenomen. Elementen die samen zorgen voor meer positieve resultaten bij opzoekwerk in het register.

Justitie wil in 2015 op dit elan verder. Dit jaar zullen heel wat processen worden uitgevoerd die de effectieve koppeling van de gemeenten op het Centraal Strafregister weer een stap dichterbij zal brengen. De aandacht gaat in de eerste plaats uit naar de integratie van de veroordelingen die worden geregistreerd door de gemeenten maar niet door het Centraal Strafregister (onder meer veroordelingen tot politiestraffen andere dan die wegens inbreuken op het Strafwetboek of gekoppeld aan een verval van het recht tot sturen).

Justitie is ook volop oude dossiers aan het updaten. Heel wat dossiers moeten immers nog een rijksregisternummer krijgen. Dat nummer zal immers dienen als basis voor opzoekwerk van de gemeenten in het Centraal Strafregister.

Toch blijven de modernisering van het Centraal Strafregister en de centralisatie van gerechtelijke antecedenten een werk van lange adem. Daardoor moeten de gemeenten zich nog een tijdje beroepen op hun eigen registers voor het afleveren van uittreksels uit het strafregisters. Ook de griffies moeten nog een tijdje doorgaan met het overmaken van de veroordelingsbulletins aan de gemeenten en aan het Centraal Strafregister. Alleen op die manier kan de volledigheid van de informatie vereist op het uittreksel dat de gemeenten afleveren worden gegarandeerd.

Bron: Omzendbrief nr. 240. - Uittreksels uit het strafregister, BS 16 februari 2015.

Zie ook
Wet van 19 december 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 29 december 2014 ( art. 26-27 ).
Wet van 31 juli 2009 betreffende diverse bepalingen met betrekking tot het Centraal Strafregister, BS 27 augustus 2009.