Vredegerecht Nieuwpoort zetelt op dinsdagvoormiddag

De zetel Nieuwpoort van het vredegerecht van het kanton Nieuwpoort-Veurne is tijdelijk verhuisd naar Veurne. Omdat de kantoren in Nieuwpoort niet meer veilig zijn. De verhuis heeft concrete gevolgen voor de gewone openbare zittingen. Die gaan voortaan door op dinsdagvoormiddag. Startuur is 9 uur.

Tot nu ging de openbare zitting van de zetel Nieuwpoort door op dinsdagnamiddag om 14.30.

De openbare zitting van de zetel Veurne blijft - zoals vroeger - op dinsdagvoormiddag om 9.30 uur.

De beschikking van 20 februari 2015 van Paul Rapsaet, voorzitter van de vrederechters en rechters in de poltierechtbank van het arrondissement West-Vlaanderen, treedt in werking op 2 maart 2015. Zij wijzigt het bijzonder reglement van de vredegerechten van West-Vlaanderen.

Bron: Beschikking van 12 februari 2015 tot wijziging van het bijzonder reglement van de Vredegerechten West-Vlaanderen - Rep. nr. 2015/7, BS 23 februari 2015

Zie ook:
Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Nieuwpoort van het vredegerecht van het kanton Veurne en Nieuwpoort naar Veurne, BS 20 februari 2015