15 uur verplichte bijscholing voor gerechtsdeurwaarders

Gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders en stagiairs moeten zich voortaan minstens 15 uur bijscholen per periode van twee jaar.

Op 1 februari 2014 is het statuut van de gerechtsdeurwaarders aangepast. Voor het eerst is er ook sprake van een verplichte permanente vorming. Die bijscholing moet relevant zijn voor de uitoefening van het beroep van gerechtsdeurwaarder.

Stagiairs moeten tijdens hun stage - die zelf twee jaar duurt - 15 uren permanente vorming volgen. Anders krijgen ze geen stagecertificaat.

Ook kandidaat-gerechtsdeurwaarders moeten zich permanent bijscholen. Net als de gerechtsdeurwaarders zelf. En ook hier gaat het telkens om 15 uren op een periode van twee jaar. Tijdens de periode van bijscholing kunnen gerechtsdeurwaarders zich laten vervangen door een plaatsvervanger, een kandidaat-gerechtsdeurwaarder.

Het is de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders die de vorming organiseert.

Het nieuwe KB van 20 januari 2015 treedt in werking op 24 februari 2015.

Bron: Koninklijk besluit van 20 januari 2015 tot bepaling van het aantal uren permanente vorming relevant voor de uitoefening van het beroep van gerechtsdeurwaarder, bedoeld in de artikelen 511, § 4, eerste lid, en 555/1, eerste lid, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 24 februari 2015

Zie ook:
Ger.W., art. 511 en 555/1
Koninklijk besluit van 2 april 2014 tot uitvoering van de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders