Bevoegdheden Departement WVG uitgebreid door komst justitiehuizen

Vlaanderen is - als gevolg van de zesde staatshervorming - bevoegd voor de justitiehuizen en het elektronisch toezicht. Concreet komen 14 justitiehuizen onder zijn bevoegdheid. En de Vlaamse dienst voor elektronisch toezicht. Ze krijgen allemaal een plaats binnen het Vlaams Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het gelijknamige ministerie. Binnen het departement komt er een afzonderlijke afdeling 'Justitiehuizen'.

De bevoegdheden van het departement worden nu aangepast aan de komst van de justitiehuizen en de dienst voor elektronisch toezicht.

Het departement staat in voor beleidsuitvoerende taken. De Vlaamse regering voegt daar nu expliciet aan toe dat die taken ook betrekking op de organisatie, de werking en de opdrachten van de justitiehuizen en van de dienst die instaat voor de uitwerking en opvolging van het elektronisch toezicht.

Het nieuwe besluit van 30 januari 2015 treedt in werking op 1 januari 2015.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2015 tot wijziging van de sectorale regelgeving naar aanleiding van de overdracht van taken van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie aan het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, BS 5 maart 2015

Zie ook:
Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein, art. 3