Correcte titel voor wet over uitbreiding beschermingsstatuut NBMV

Vanaf 26 maart mogen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) het bijzonder beschermingsstatuut ook aanvragen wanneer er andere beschermings- of verblijfsprocedures hangende zijn. Tot dan is de procedure alleen toegankelijk voor jongeren die in ons land geen asiel hebben aangevraagd (of die uitgeprocedeerd zijn) en verder ook geen enkele andere beschermings-, of verblijfsprocedure hebben opgestart.

De wet van 26 februari 2015 die voor de uitbreiding zorgde, is op 16 maart in het Staatsblad verschenen onder de titel 'Wet van 25 februari 2015 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van'. Een groot deel van de titel bleek bij publicatie verdwenen. Het euvel wordt nu gecorrigeerd via een rechtzetting in het Staatsblad van 25 maart. De hoofding luidt volledig: 'Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de toekenning van een tijdelijke machtiging tot verblijf aan de niet-begeleide minderjarige vreemdeling'.

Bron: Wet van 26 februari 2015 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de toekenning van een tijdelijke machtiging tot verblijf aan de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (1). - Rechtzetting, BS 25 maart 2015.

Zie ook
Wet van 25 februari 2015 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van, BS 16 maart 2015.