Samenstelling Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft de representatieve organisaties opgesomd die in aanmerking komen om vertegenwoordigd te worden in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het gaat om:

de representatieve organisaties van de middenstand, zoals de Federatie Vrije Beroepen (FVB) en de Unie voor Zelfstandige Ondernemers Gewest Brussel (Unizo);

het Verbond van Ondernemingen te Brussel (BECI-VOB) als representatieve organisatie van de werkgevers;

de Brusselse Confederatie van Social-Profit Ondernemingen (BCSPO) als representatieve organisatie van de social-profitsector;

het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) en de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB) als de representatieve organisaties van de werknemers.

De verdeling van de leden - de samenstelling van de raad dus - komt ook aan bod. Samen met de samenstelling van de Kamer van Middenstand.

Het besluit van 7 mei 2015 treedt in werking op 20 mei 2015. Dat is de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Een gelijkaardig besluit van 24 juni 2010 wordt opgeheven.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 mei 2015 tot bepaling van de representatieve organisaties van de middenstand, van de werkgevers, van de social-profitsector en van de werknemers die in aanmerking komen om vertegenwoordigd te worden in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot vaststelling van het aantal leden dat hen wordt toegewezen, BS 20 mei 2015