FOD Financiën: directiecomité geeft toestemming voor uitwisseling persoonsgegevens

Een wet van 3 augustus 2012 heeft de basis gelegd voor een centrale databank met 'persoonsgegevens' bij de FOD Financiën.

De wetgever schrijft onder andere voor dat de administraties en de diensten van de FOD Financiën persoonsgegevens uitwisselen op basis van een toelating van 'een instantie binnen de FOD Financiën'. Die instantie wordt aangewezen bij KB, na advies van het sectoraal comité voor de federale overheid.

De voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën krijgt die functie. Het uitvoeringsbesluit dat daarvoor zorgt, treedt in werking op 14 juni 2015.

Bron: Koninklijk besluit van 27 maart 2015 houdende uitvoering van artikel 4, eerste lid van de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten, BS 4 juni 2015