Raad van procureurs des Konings komt minstens één keer per maand bijeen

De Raad van procureurs des Konings heeft een nieuw huishoudelijk reglement. Dat wijzigt onder meer de samenstelling van het Bureau én de vergaderkalender.

Elke maand

De Raad van procureurs komt vanaf nu ministens één keer in de maand bijeen. En dat gedurende het volledige gerechtelijke jaar; dus van september tot en met juni.
Volgens het vorige reglement moest de Raad maar één keertje per trimester vergaderen...

Bovendien moet de Raad vanaf nu minstens één keer per trimester samenzitten met de Raad van Hoofdsecretarissen, ?om de verschillende administratieve problemen te bespreken waarmee de parketten van eerste aanleg geconfronteerd worden?.

Afgeslankt Bureau

Het Bureau van de raad bestaat alleen nog uit de voorzitter en de ondervoorzitter. Net als vroeger bereidt het Bureau de vergaderingen voor, en staat het in voor de uitvoering van de beslissingen van de raad.

Tot nu namen, naast de voorzitter en de ondervoorzitter, nog 4 gewone leden deel aan het Bureau, en ging men ervan uit dat de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen, Bergen (Mons), Gent, en Luik (Liège) in het Bureau vertegenwoordigd moesten zijn. Dat is dus niet meer het geval.

Verslag

Het nieuwe reglement maakt het mogelijk om het ontwerpverslag rond te mailen, in plaats van het op te sturen, zodat het definitieve verslag sneller goedgekeurd kan worden.

In het nieuwe reglement staat tot slot nog expliciet dat de procureurs die de Raad vertegenwoordigen bij het College van procureurs-generaal, bij de Raad verslag moeten uitbrengen over de activiteiten van het College.

Raad van procureurs des Konings

De Raad van procureurs des Konings bestaat uit alle procureurs des Konings van de gerechtelijke arrondissementen én de adjunct-procureur des Konings van Brussel.
De federale procureur kan de vergaderingen van de raad bijwonen.

Vóór de gerechtelijke hervorming waren er 27 gerechtelijke arrondissementen en evenveel procureurs des Konings, maar na de fusie is het aantal gerechtelijke arrondissementen gereduceerd tot 12 en is dus ook het aantal procureurs gevoelig verminderd.

De Raad van procureurs des Konings verstrekt advies aan het College van procureurs-generaal over de harmonisatie en de uniforme toepassing van de regels, en over elke zaak die verband houdt met de opdrachten van het Openbaar Ministerie.

De arbeidsauditeurs hebben zich verenigd in een gelijkaardige Raad van arbeidsauditeurs, die eveneens advies uitbrengt aan het College van procureurs-generaal.

Sinds 1 april

Volgens het nieuwe huishoudelijk reglement treden de bijgewerkte regels in werking op 1 april 2015. Maar het koninklijk besluit waarmee de federale regering instemt met het nieuwe huishoudelijk reglement, trad maar op 1 juni 2015 in werking.

Bron: Koninklijk besluit van 29 mei 2015 tot vervanging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 19 maart 2015 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van procureurs des Konings, BS 9 juni 2015.