Ook rolrechten bij Hof van Cassatie voor voorzieningen tegen beslissingen in arbeidsgerechten en in fiscale zaken

Sinds 1 juni 2015 wordt er ook een rolrecht geheven bij geschillen voor de arbeidsgerechten en bij fiscale geschillen, maar dan enkel voor zaken waarbij de waarde van de vordering hoger is dan 250.000 euro. Tot dan waren deze geschillen altijd vrijgesteld van een rolrecht.

De wet van 28 april 2015, die de griffierechten heeft hervormd, somt onder meer de rolrechten op voor geschillen die onder de bevoegdheid van de arbeidsgerechten vallen en voor fiscale geschillen.

In de wettekst die in het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2015 werd gepubliceerd, stond er echter niets over de rolrechten bij het Hof van Cassatie voor voorzieningen tegen beslissingen van arbeidsgerechten of beslissingen in fiscale zaken.

Via een addendum bij de wet van 28 april 2015, dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 11 juni 2015, vult de wetgever de wettekst nu aan met deze rolrechten (aanvulling art. 269(1), W.Reg.): Gerecht Waarde vordering Rolrecht per eisende partij Hof van Cassatie voor voorzieningen tegen beslissingen van arbeidsgerechten of beslissingen in fiscale zaken niet hoger dan 250.000 euro vrijgesteld van 250.000,01 euro tot 500.000 euro 800 euro boven 500.000 euro 1.200 euro

In werking

De wet van 28 april 2015 trad in werking op 1 juni 2015.

Ook het addendum bij deze wet, dat in het Staatsblad van 11 juni 2015 staat, treedt op die dag in werking.

Bron: Wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen. - Addendum, BS 11 juni 2015.

Zie ook:
- Wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen, BS 26 mei 2015.
- Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten (W. Reg. Vl.) - art. 269(1)