Minder middelen voor Vlaamse RVT's en ROB's

De Vlaamse rust- en verzorgingstehuizen (RVT's) en rustoorden voor bejaarden (ROB's) zullen het voortaan met een pak minder middelen moeten doen. De tegemoetkoming voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2015 daalt met 0,5892%. Vanaf 1 oktober wordt ze gecorrigeerd met 0,1473%.

De Vlaamse regering wil hiermee 2,1 miljoen euro besparen op jaarbasis. De maatregel vormt een onderdeel van grootschalige besparingsoefening die momenteel wordt doorgevoerd in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Concreet zal de volledige tegemoetkoming voor RVT's en ROB's tussen juli en oktober 2015 worden vermenigvuldigd met een coëfficiënt 0,994108. Vanaf 1 oktober bedraagt die coëfficiënt 0,998527.

Het besluit van 22 mei 2015 treedt in werking op 1 juli.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015 tot wijziging van artikel 36 van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, par. 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden, BS 12 juni 2015.

Zie ook
Ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, par. 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden, BS 26 november 2003. (nieuw artikel 36/1)