Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

De diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering worden gegroepeerd binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Of in het Frans: Service public régional de Bruxelles.

Dat blijkt uit een besluit van 19 maart 2015 dat in werking treedt op 2 juli 2015, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Vanaf die datum wordt het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Het besluit bepaalt dat 'elke wetgevende, reglementaire of contractuele bepaling of elk ander officieel document waarin het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vermeld of bedoeld wordt, dient gelezen te worden als verwijzend naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel'.

Worden opgeheven:

het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 15 februari 1990 in verband met het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;

het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 oktober 2014 tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015 tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 2 juli 2015

Zie ook:
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel