Vlaanderen subsidieert vrijetijdsprojecten om radicalisering bij jongeren te voorkomen

De Vlaamse overheid trekt 650.000 euro uit voor verenigingen die jongeren via een positieve identiteitsontwikkeling helpen om zich te weren tegen radicalisering en extremisme. Projecten indienen kan nog tot en met 6 september 2015.

De steun maakt deel uit van het 'Actieplan ter preventie van radicalisering' en richt zich tot vrijetijdsverenigingen. Middenveldorganisaties, jeugd- en sportwerkingen, zelforganisaties of moskeeverenigingen die de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren bevorderen, hun positie in de samenleving versterken, hun zin geven in de toekomst komen in aanmerking voor subsidiëring. De projectmiddelen zijn eenmalig en worden verspreid over 2 jaar.

Er gelden wel een aantal criteria:

de vereniging is gevestigd en heeft zijn zetel in Nederlands taalgebied. Verenigingen uit het gebied Brussel-Hoofdstad komen in aanmerking op voorwaarde dat ze in het Nederlands werken;

de vereniging werkt met jongeren tussen de 12 en 30 jaar (met bijzondere aandacht voor jongeren van buitenlandse afkomst). Maximaal één derde van de projectmiddelen kan naar overkoepelend initiatieven gaan. De aanvrager moet de plaats van de jongeren in de voorbereiding, uitvoering, opvolging en evaluatie van het project verduidelijken;

in de projectaanvraag moet omschreven worden op welke manier het project bijdraagt tot de preventie van radicalisering. De initiatiefnemers moeten aantonen dat er in de regio waar ze hun project uitrollen een reële nood;

het project moet een meerwaarde zijn op de reguliere werking;

de gevraagde middelen moeten in verhouding zijn tot de beoogde resultaten;

de link tussen de gevraagde middelen en de inhoud van het project moet aantoonbaar zijn;

initiatiefnemers van een lokaal project moeten kunnen aantonen dat ze minstens een voorafgaandelijk overleg hebben gehad met het bestuur van de gemeente waar het project zal worden uitgevoerd. Overkoepelende tweedelijnorganisaties moeten dit niet, tenzij ook hun project focust op één bepaalde stad of gemeente;

het project is goed uitgewerkt volgens het standaardformulier, heeft een duidelijk vastgesteld doel en heeft een tijdelijk karakter met begin- en einddatum;

het project moet starten tussen 1 januari en 1 maart 2016 en duurt maximaal 24 maanden.

Samenwerking wordt gestimuleerd, maar is geen formele vereiste om projectmiddelen te krijgen.

Het maximaal te verdelen bedrag is 650.000 euro. Bedoeld om zowel loonkosten als werkingskosten te betalen. De verenigingen ontvangen een eerste schijf van de aan hen toegekende middelen na goedkeuring door Vlaams minister voor Integratie en Inburgering, Liesbeth Homans en Vlaams minister bevoegd voor Jeugd, Sven Gatz. Het saldo van maximaal 20% wordt uitbetaald na controle van het inhoudelijk en financieel verslag dat na afloop van het project aan de administratie wordt bezorgd.

Projecten indienen kan nog tot en met 6 september. Dossiers worden uitsluitend via e-mail bezorgd aan Integratie Vlaanderen. Homans en Gatz beslissen uiterlijk op 30 november welke projecten in aanmerking komen voor subsidiering.

Bron: Toelichting bij de projectoproep "Positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren"in het kader van de preventie van radicalisering, BS 13 juli 2015.