Afvalintercommunales naar Grondwettelijk Hof tegen vennootschapsbelasting

Intercommunales en intergemeentelijke verenigingen trekken 'en masse' naar het Grondwettelijk Hof tegen hun onderwerping aan de vennootschapsbelasting. De meeste van die organisaties zijn actief in de ophaling en verwerking van huishoudelijk afval, of in het toedienen van gezondheidszorgen.

Uit een bericht in het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2015 blijkt dat niet minder dan 73 organisaties een verzoek tot vernietiging hebben ingesteld tegen de artikelen 17 tot 27 van de Programmawet van 19 december 2014, waarbij intercommunales en aanverwante organisaties niet meer automatisch worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Bij die 73 zijn er uiteraard heel wat intercommunales en opdrachthoudende of dienstverlenende verenigingen, maar ook gemeentebesturen, gemeentelijke vzw's en cvba's, en de overkoepelende vereniging VVSG, met haar Waalse tegenhangster, de 'Union des Villes et Communes de Wallonie'.

Het initiatief komt wat ongelegen. Voor de federale regering. Maar ook voor de Vlaamse regering. Die besliste immers om de compensatiefactor voor de private afvalverwerkers af te schaffen met ingang van 1 juli, omdat er nu toch geen oneerlijke concurrentie meer is tussen de private afvalverwerkers - die aan de duurdere vennootschapsbelasting onderworpen zijn -, en de afvalintercommunales - die aan de voordeliger rechtspersonenbelasting onderworpen waren?

Wij zijn benieuwd wat het Grondwettelijk Hof daarover zal zeggen.

Bron: Grondwettelijk Hof. - Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, BS 24 juli 2015.

Zie ook:

Programmawet van 19 december 2014, BS 29 december 2014 (art. 17-27 PW 2015); en ?Intercommunales niet meer automatisch vrijgesteld van vennootschapsbelasting (art. 17-27 PW 2015)?.

Decreet van 3 juli 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, BS 15 juli 2015 (art. 41 en 61 PD 2015_1); en ?Afvalheffingen stijgen voor iedereen (art. 41 PD 2015_1)?.