Klein beschrijf : bezitsvoorwaarde geldt alleen ten aanzien van de verkrijger (art. 17 Reparatiedecreet VCF)

Het verkooprecht (of registratierecht) bedraagt normaal gezien 10% van de aankoopsom, maar bij aankoop van een bescheiden woning geldt een verminderd tarief van 5% - het zogenaamde 'klein beschrijf'. Om recht te hebben op het klein beschrijf moet de woning, de enige woning zijn van de koper of kopers. ?Geen van de verkrijgers van een woning of hun echtgenoot is al, voor de geheelheid, volle of blote eigenaar van een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning wordt aangewend of bestemd is?, luidt het in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF).
Het Reparatiedecreet versoepelt dat regime.

Van 'verkrijgers' naar 'verkrijger'

Voortaan geldt het verbod op het hebben van een andere woning alleen ten aanzien van de 'verkrijger' en diens echtgenoot. We gaan dus van de 'verkrijgers' naar de 'verkrijger'. Dat ene lettertje verschil maakt echter een groot financieel verschil uit voor feitelijk samenwonenden.

Als 2 partners samen een woning aankopen om daar feitelijk te gaan in samenwonen en één van beiden bezat al een woning, dan verloren beide partners het recht op het verlaagd tarief in de oude regeling, want ?geen van de verkrijgers? mocht een andere eigendom hebben. In de nieuwe regeling wordt naar elke partner-verkrijger afzonderlijk gekeken. De verkrijger die geen woning bezit, heeft dus recht op het klein beschrijf.

Authentieke akte

De fiscus houdt geen rekening met 2 types van woningen als hij de bezitsvoorwaarde afcheckt. Namelijk:

met het onroerend goed waarvan de koper garandeert dat hij het binnen het jaar volledig en tegen vergoeding zal overdragen; en

met het onroerend goed waarvan vast staat dat het binnen het jaar zal onteigend worden.

De termijn van één jaar begint te lopen vanaf de 'akte van verkrijging' van de nieuwe woning. Het Reparatiedecreet verduidelijkt dat hier de authentieke akte van verkrijging wordt bedoeld, en niet het compromis.

Sinds 14 augustus

De fiscus past deze bepalingen toe sinds 14 augustus 2015.

Bron: Decreet van 17 juli 2015 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 14 augustus 2015 (art. 17 en 41 Reparatiedecreet VCF).

Zie ook:
Vlaamse Codex Fiscaliteit (art. 2.9.4.2.1, §1 en §3 VCF).