Belgacom maakt plaats voor Proximus

De aandeelhouders van Belgacom hebben op 15 april 2015 de naamsverandering van het autonoom overheidsbedrijf goedgekeurd. Proximus is de nieuwe naam. Proximus was tot nu de merknaam van de dochteronderneming van Belgacom die zich met mobiele telefonie bezighield. Een nieuwe wet voert de naamswijziging nu ook door in de wet op de economische overheidsbedrijven. Zij zorgt er tevens voor dat de naamsverandering ook gebeurt in andere wetten en reglementen waarin 'Belgacom' staat.

De nieuwe wet van 10 augustus 2015 treedt in werking op een datum die bij KB wordt vastgelegd. Het is immers nog wachten tot de naamsverandering ook in de statuten is doorgevoerd. Het is de bedoeling dat de naamsverandering in de wetten en reglementen in werking treedt op het moment dat de statutenwijziging van kracht gaat.

Bron: Wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, BS 1 september 2015