Erfgerechtigde moet vrijstelling voor gezinswoning aanvragen in aangifte van nalatenschap (art. 26 Reparatiedecreet VCF)

De Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) somt op wat er allemaal in de aangifte van nalatenschap moet staan. De opsomming bevat 14 items, waarvan sommige nog verder werden opgedeeld. Zo moeten de erfgerechtigden de toepassing van de abattementen, de verlaagde tarieven, de verminderingen, de aftrekken en bepaalde vrijstellingen zelf aanvragen. Abattementen, verlaagde tarieven, verminderingen en dergelijke worden niet automatisch toegekend.

De lijst met de vrijstellingen was echter niet volledig.
Ook de vrijstelling voor de gezinswoning moet expliciet aangevraagd worden in de aangifte van nalatenschap. Het Reparatiedecreet VCF voegt die vrijstelling dan ook toe aan de lijst van de verplicht te vermelden items.

Sinds 1 januari 2007 hoeft de langstlevende partner immers geen successierechten - nu erfbelasting - meer te betalen op de gezinswoning. De vrijstelling voor de gezinswoning geldt ook voor de wettelijk en feitelijk samenwonenden die geen bloedverwanten in rechte lijn zijn van de erflater, en ook geen rechtverkrijgenden die gelijkgesteld worden met bloedverwanten in rechte lijn, zoals stief- of zorgkinderen.

Deze aanvulling geldt sinds 14 augustus 2015.

Bron: Decreet van 17 juli 2015 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 14 augustus 2015 (art. 26 en 41 Reparatiedecreet VCF).

Zie ook:
Vlaamse Codex Fiscaliteit (art. 2.7.4.1.1 §1, derde lid VCF en art. 3.3.1.0.6 VCF).