Ook consulaire posten kunnen Kids-ID afleveren

Voortaan kunnen ook consulaire posten in het buitenland een Kids-ID afleveren aan Belgische kinderen jonger dan 12 die in hun consulaire bevolkingsregisters ingeschreven zijn. De kaart is door zijn bankkaartformaat niet alleen handiger in gebruik dan het papieren paspoort dat tot nog toe werd uitgereikt, de micro-chip en pincode maken ook heel wat andere toepassingen mogelijk.

De Kids-ID is identiek aan de kaart die door de Belgische gemeenten worden afgegeven. Met dat verschil dat de ID afgegeven door de consulaire post geldt 'voor de op de kaart vermelde duur bij inschrijving in een andere consulaire post'. De kaart die door een Belgische gemeente wordt afgegeven blijft geldig 'voor de op de kaart vermelde duur bij vertrek naar het buitenland en bij inschrijving van het betrokken kind in een consulaire bevolkingsregister'.

De kaart wordt bij de beroepspost aangevraagd door de persoon of personen die het ouderlijke gezag hebben. Ze geven daarbij de nationale taal aan die voorrang moet hebben op de Kids-ID.

De kaart verliest zijn geldigheid van zodra de geldigheidsduur is verstreken. Maar dat kan ook eerder, wanneer het kind niet meer op de foto lijkt, na verlies of diefstal of bij uitreiking van een nieuwe Kids-ID of identiteitskaart. Bij verlies, diefstal of vernietiging moeten de persoon of personen die het ouderlijk gezag hebben, dat melden bij de consulaire post van inschrijving. Is dat niet mogelijk dat moeten ze de helpdesk van het Rijksregister informeren, maar ook in dat geval is aangifte bij de consulaire post van inschrijving verplicht.

Het KB van 19 april 2014 treedt in werking op 11 september, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 19 april 2014 aangaande de uitreiking van identiteitsdocumenten aan kinderen jonger dan 12 jaar, BS 1 september 2015.